Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Bedrijven en AWV pakken samen fietsveiligheid Scheldelaan aan

Bedrijven en AWV pakken samen fietsveiligheid Scheldelaan aan

  • 24/06/2019

Intens overleg dat Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland organiseerde tussen 11 ondernemingen en de wegbeheerders van de Scheldelaan in de Antwerpse haven, heeft geleid tot aanpassingen aan fietsinfrastructuur. Tegen het najaar van 2020 worden bedrijfstoegangen veiliger bereikbaar met de fiets en worden op belangrijke kruispunten fietsveiligheidsmaatregelen genomen. Zo kunnen bedrijven de modal shift van het woon-werkverkeer aanzienlijk versnellen.

fiets

 

 

In januari 2019 startte de Antwerps-Wase Kamer een overlegproces tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Havenbedrijf en de bedrijven gelegen op het zuidelijke deel van de Scheldelaan. Eerst werd met alle bedrijven de principes van een veilige fietsbereikbaarheid in de zone vastgelegd. Vervolgens zat AWV met elk individueel bedrijf rond de tafel om de fietstoegangen en oversteken aan de bedrijfspoorten uit te tekenen. Tenslotte werd het plan in totaliteit zopas gevalideerd door alle bedrijven.

“Deze gezamenlijke inspanningen zullen meer kansen bieden op veilig fietsverkeer in deze zone”, weet Steven Roeland, mobiliteitsmanager van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Door het gebrekkige openbaar vervoer in het havengebied, is de fiets nog altijd het belangrijkste mobiliteitsalternatief voor de wagen. “Bedrijven investeren fors in fietsleaseplannen en -infrastructuur, maar maken zich wel zorgen over de veiligheid van hun werknemers bij het kruisen van de drukke Scheldelaan. Om die bezorgdheid weg te nemen, zijn negentien kritieke punten geïdentificeerd. Die worden met een aantal structurele ingrepen veiliger gemaakt.”

19 ingrepen

Aan de kant van de Schelde krijgt het dubbelrichtingsfietspad de rol van doorgaande verbindingsas. Op bepaalde locaties wordt nu ook aan de overkant van de Scheldelaan waar de bedrijfsingangen liggen, een veilig dubbelrichtingsfietspad gecreëerd. Op die manier zijn minder fietsoversteken nodig om de Scheldelaan te kruisen. En fietsers hoeven ook niet meer zo vaak om te rijden om veilig op hun bestemming te raken. In totaal worden op 19 plaatsen ingrepen uitgevoerd. Naast het aanpassen van bedrijfstoegangen, worden ook enkele kruispunten aangepakt. Zo wordt bijvoorbeeld de fietsoversteek aan het complex Lillo anders en veiliger ingericht. Tijsmanstunnel West wordt een enkelrichtingsstraat  met een gescheiden fietspad en het kruispunt van de Kruisschansweg en de Scheldelaan wordt voorzien van fietspaden en -oversteek. De aanpassingen zullen na de zomer starten en stelselmatig uitgevoerd worden om klaar te zijn tegen het najaar van 2020.

Dialoog

“Belangrijk is dat de dialoog met de bedrijven op gang blijft. Ondernemingen gaan ook hun interne fietscirculatie afstemmen  op deze aanpassingen. Zo kunnen die gelijktijdig gebeuren”, voegt Steven Roeland eraan toe. “Deze vorm van samenwerken heeft een grote meerwaarde voor ondernemers én overheden”, besluit Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. “De inzichten van bedrijven worden meegenomen bij het ontwerpen van verkeersinfrastructuur. Dat maakt dat het gebruik ervan zo goed als mogelijk is afgestemd op de realiteit van de gebruikers. We zijn bijzonder tevreden  dat AWV en het Havenbedrijf hier constructief aan hebben meegewerkt.”

In het noordelijk deel van de Scheldelaan werden de fietsovergangen al aangepakt in 2018 tijdens de grootschalige werken van Elia.

Contactpersoon

Steven Roeland

Mobiliteitsmanager

AW_Welt_6stappenplan
AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende