Skip to main content
  • Nieuws
  • “Bedrijven discrimineren? Ze zoeken vooral goede medewerkers maar vinden ze niet. Afkomst is geen punt. Dàt is de realiteit.”

“Bedrijven discrimineren? Ze zoeken vooral goede medewerkers maar vinden ze niet. Afkomst is geen punt. Dàt is de realiteit.”

  • 21/03/2017

Het antidiscriminatieplan dat de Gentse schepen Resul Tapmaz vandaag heeft voorgesteld, negeert de realiteit van de huidige arbeidsmarkt waar bedrijven wanhopig -en veelal tevergeefs- op zoek zijn naar degelijke arbeidskrachten. Door bedrijven als zondebok te benaderen en niet als bondgenoten, verdoezelt de overheid vooral haar eigen falen om werkzoekenden te activeren. Dat zegt Voka Oost-Vlaanderen in een scherpe reactie. Voka verwacht een respectvolle houding van beleidsverantwoordelijken voor bedrijven - de echte jobmotoren van de samenleving. Inmiddels zet Voka zelf in op positieve projecten die allochtonen helpen op de arbeidsmarkt.

De schepen gaat in de aanval

 

De Gentse schepen Resul Tapmaz bindt de strijd aan met bedrijven in de strijd tegen discriminatie van allochtone werkzoekenden. Vandaag stelde hij de resultaten voor van een onderzoek naar (bewuste) achterstelling op de arbeidsmarkt. Volgens de schepen hebben mensen met een allochtone naam 30% minder kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek dan werkzoekenden met een Vlaams klinkende naam.

 

‘Gewapend’ met de bevindingen van het onderzoek lanceert de stad Gent nu een actieplan. Wie aan de stad diensten en goederen wil leveren zal door de quickscan gehaald worden. In combinatie met een zelfevaluatie tool – ontwikkeld in samenwerking met Unia – wil men zo de hardleerse discriminerende werkgevers ontmaskeren.

 

… maar vergist zich van vijand

 

Voka is niet te spreken over de analyse en de aanpak van het Gentse stadsbestuur.

 

Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen: “Bedrijven zijn het beu steeds opnieuw met de vinger te worden gewezen als discrimerend. Het wordt tijd dat wij de echte realiteit duidelijk stellen: vele bedrijven zijn tevergeefs op zoek naar goede medewerkers en vinden die nog nauwelijks. Afkomst is echt geen punt. Waarom zou het ook? Maar een werkzoekende moet wel het probleem van het bedrijf helpen oplossen. Voor vele jobs volstaat het om een positieve attitude en goesting te tonen. Voor de rest zorgen de ondernemingen wel zelf – onder meer via opleiding op de werkvloer.”

 

Voka is ook erg scherp over het door Universiteit Gent en schepen Tapmaz gevoerde onderzoek.

Geert Moerman: “Deze conclusies staan haaks op wat er écht gebeurt op de arbeidsmarkt van vandaag. Bovendien blijft men gebruik maken van de wetenschappelijk zeer betwistbare en onethische methode om valse cv's naar bedrijven te sturen. De verschillen die uit dit onbetrouwbaar onderzoek naar voor komen, worden dan zoveel mogelijk uitvergroot. De kans om al dan niet uitgenodigd te worden voor een gesprek, blijkt voor allochtonen niet 30% lager te zijn -zoals het persbericht stelt- maar slechts 3%. Het lijkt of men er genoegen in schept om discriminatie te kunnen 'bewijzen' en zo sterk mogelijk in de verf te zetten."

 

Geert Moerman besluit dat sommige beleidsverantwoordelijken vooral blijk geven van een bedenkelijke profileringsdrang, in plaats van werkbare oplossingen te zoeken. “Ik kan alleen maar vaststellen dat de overheid faalt in het activeren van grote groepen werkzoekenden. Daar situeert zich het probleem van een toenemende werkloosheid bij mensen buiten de EU en bij allochtonen, niet bij onze bedrijven.”

Politieke profilering belangrijker dan oplossingen aanreiken voor arbeidsmarkt