Skip to main content
  • Nieuws
  • Bedrijven in de bres voor ons klimaat

Bedrijven in de bres voor ons klimaat

  • 04/04/2019

Bosbrossers, klimaatspijbelaars of gewoon geëngageerde jongeren die op de barricaden staan voor een leefbare en duurzame planeet: daar kan niemand tegen zijn. Of ze zelf het schoolvoorbeeld geven, daar is al genoeg inkt over gevloeid. Wat mij meer tegen de borst stuit, zijn de schreeuwerige, apocalyptische boodschappen die je op heel wat spandoeken ziet. En niet zelden zijn bedrijven kop van Jut. 

Chris De Hollander

Met doembeelden over ons klimaat dat naar de haaien gaat, schieten we niet veel op, zei wetenschapsfilosoof Maarten Boudry onlangs in een genuanceerde ‘Brief aan Anuna en Kyra’, in Knack. Hij verwees terloops even naar het plioceen, zo’n 3,6 miljoen jaar geleden, toen er minstens evenveel CO2 in de lucht hing en het een heel stuk warmer was op deze aardbol.
Dat pleit ons natuurlijk niet vrij om de huidige klimaatopwarming aan te pakken, want die is grotendeels te wijten aan de menselijke uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.
De inspanningen die bedrijven leveren om minder CO2 uit te stoten, blijven vaak onder de radar. Omdat media er te weinig aandacht aan besteden, of omdat ondernemers er zelf niet mee pronken. Op de Vlaamse Klimaattop in Gent in 2016 engageerden 234 bedrijven zich om per jaar 6 miljoen ton minder CO2 uit te stoten. Toch geen habbekrats! 

Onze bedrijven stoten steeds minder CO2 uit, dankzij baanbrekende innovaties. Eén sprekend voorbeeld: ArcelorMittal. De staalreus gaat nu in Gent zelfs zijn uitstootgassen recupereren, een wereldprimeur voor de staalindustrie. De eerste stap in dat proces is het scheiden van CO en CO2, om er later grondstoffen van te maken. Carbon2value. Fantastisch, toch? CO2 is geen afvalstroom meer, maar een grondstof. Enerzijds kan CO2 in zuivere vorm gebruikt worden, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie of als koelmiddel. Anderzijds kan CO2 ook gebruikt worden in productieprocessen, bijvoorbeeld  als basisgrondstof voor bioplastic of voor de aanmaak van biobrandstoffen. 

We evolueren naar een kringloopeconomie, hoe dan ook. En bedrijven denken en handelen steeds vaker circulair. Stap voor stap. Ook mijn bedrijf Stora Enso doet mee. We leveren groene warmte aan Volvo en zijn wereldwijd bezig om plastics uit bomen te maken. “Natuurlijk moeten we overgaan naar een CO2-vrije economie, maar niet te snel en niet te drastisch. Anders doen we aan collectieve welvaartsvernietiging, een remedie die erger is dan de kwaal”, zegt Boudry terecht. 

Lees zeker ook ons coververhaal in het aprilnummer van ons magazine, over de nieuwe lichting biotechbedrijven. De biogebaseerde economie is hét voorbeeld van een industrieel circulair model, en biotechnologie speelt daarin de onbetwiste hoofdrol. In plaats van petroleum, aardgas of andere fossiele grondstoffen te gebruiken, doet de biogebaseerde economie een beroep op hernieuwbare biomassagrondstoffen. Zowel voor de opwekking van energie als voor de productie van materialen. “De hele wereld zakt naar hier af”, zegt een fiere Wim Soetaert, hoogleraar industriële biotechnologie UGent en CEO van de Bio Base Europe Pilot Plant in Gent. 

Nu nog Anuna en co overtuigen van de duurzame bedoelingen van onze ondernemers.

 

Chris De Hollander - Voorzitter Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Carbon2value. Fantastisch, toch? CO2 is geen afvalstroom meer, maar een grondstof.