Skip to main content
  • Nieuws
  • "Bedrijfsleven in Tessenderlo is in volle expansie!"

"Bedrijfsleven in Tessenderlo is in volle expansie!"

  • 12/02/2018

Kris Ghoos (BPG Accountants), Voka-ambassadeur van Tessenderlo, laat zijn licht schijnen over de lokale economie. We peilden onder meer naar de economische troeven van zijn gemeente.

Ghoos

Voka ambassadeurs: wie zijn ze? Geëngageerde ondernemers die steeds op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun gemeente. Wat doen ze? Samen met Voka – KvK Limburg een bedrijfsvriendelijk klimaat creëren voor hun gemeente. We stelden Kris Ghoos alvast enkele vragen…

Hoe kan het bedrijfsleven in je gemeente het best omschreven worden?

"Het bedrijfsleven in Tessenderlo is goed georganiseerd, maar vooral in volle expansie! We hebben meerdere uitgebouwde sites, zowel voor de industrie als voor kmo’s. Zo kunnen we in onze gemeente een plaats geven aan verschillende types ondernemers."

Hoe verlopen de contacten tussen het bedrijfsleven en de lokale politiek in je gemeente?

"Allereerst zijn er op gemeentelijk niveau meerdere sterk uitgebouwde diensten, ter ondersteuning van het bedrijfsleven. Daarnaast is er in onze ondernemingsclub Tessenderlo Ham – die trouwens ook blijft groeien – steeds een goede vertegenwoordiging vanuit de gemeente. Dat geeft ons de mogelijkheid om die mensen ook effectief aan te spreken. Zo verlaagt de drempel naar een eerste contact met de lokale overheid."

Wat zijn de specifieke economische troeven van je gemeente?

"Tessenderlo geniet van een heel centrale ligging, op de grens tussen Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Bovendien zijn er meer dan genoeg gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde werkkrachten in onze gemeente. De scholen, vooral die in het technisch onderwijs, stemmen hun lesinhouden ook af op de noden van onze lokale industrie."

"Tot slot kan ik met de hand op het hart zeggen dat het in Tessenderlo goed en veilig wonen is! Op welke punten moet je gemeente de volgende jaren inzetten? We moeten zeker de continuïteit behouden in de dienstverlening naar ondernemers toe. En onze goede contacten met hen onderhouden. Ook hoop ik op een verdere uitbouw van de kmo- en industriezone."

Hoe zie je jouw rol als ambassadeur?

"Ik zie mezelf als een vertegenwoordiger van de kmo’s en de industrie bij de gemeente. Ik wil meewerken aan een optimale communicatie tussen de lokale politiek en de ondernemers. Iets waar onze goed georganiseerde ondernemingsclub al enorm toe bijdraagt."

Lees nog meer ondernemersverhalen in ons februari-nummer van Bedrijvig Limburg