Skip to main content
  • Nieuws
  • AZ Maria Middelares Gent volgt coronapatiënten ook op afstand

AZ Maria Middelares Gent volgt coronapatiënten ook op afstand

  • 10/04/2020

Na UZ Gent maakt nu ook AZ Maria Middelares Gent gebruik van het COVID@Home-platform, waar mensen zich kunnen aanmelden voor online triage. Het ziekenhuis gaat nog een stap verder door – indien mogelijk - patiënten die zich met milde coronaklachten aanmelden op spoed, terug naar huis te sturen en vervolgens digitaal te monitoren. Ook voor patiënten die na een ziekenhuisopname naar huis terugkeren, zal de app gebruikt worden.

De bedoeling is dat patiënten op deze manier gecontroleerd thuis kunnen uitzieken, terwijl ze van nabij opgevolgd worden. Dagelijks geven patiënten via een vragenlijst feedback over hun ziekteverloop en kunnen ze ook vitale parameters als temperatuur, bloeddruk en zuurstofsaturatie registreren. Op basis van die info kan het medisch team beslissen om de patiënt eventueel terug te roepen. Ook Covid-19-patiënten die na een ziekenhuisopname naar huis mogen, zullen zo verder opgevolgd worden.

Dr. Ronny Goethals, medisch directeur AZ Maria Middelares: “Wat we hier doen is een zorgcontinuüm creëren rond de patiënt, zodat die bij het schakelen tussen eerste- en tweedelijnszorg niet in een leegte terechtkomt. Via het digitaal COVID@Home-platform wordt de samenwerking tussen huisartsen, thuisverpleegkundigen en het ziekenhuis gefaciliteerd, zodat ze samen naadloze zorg kunnen organiseren. Dit wordt het zorgmodel van de toekomst.”

Op vrijdag 3 april hadden zich al meer dan tienduizend Belgen voor online triage aangemeld bij COVID@Home. Het platform, ontwikkeld door het Belgische MedTech BeWell Innovations, is vrij beschikbaar voor patiënten en huisartsen. AZ Maria Middelares benadrukt wel dat deze online evaluatie op geen enkele wijze een professioneel medisch onderzoek vervangt.

Wanneer COVID@Home gekoppeld wordt met de eHealth-diensten van de overheid, zal de geregistreerde medische informatie beschikbaar zijn voor alle zorgverstrekkers, ook in de eerste lijn. De aanvraag voor deze koppeling is in volle voorbereiding.

Het COVID@Home-platform is vrij beschikbaar voor patiënten en huisartsen via www.covidathome.be en de door MHealthBelgium erkende Well@Home-app.

Tekst Sam De Kegel