Skip to main content
  • Nieuws
  • Artificiële intelligentie biedt mogelijkheden voor Limburgs onderwijs

Artificiële intelligentie biedt mogelijkheden voor Limburgs onderwijs

  • 22/03/2019

Voka – Kamer van Koophandel Limburg reageert positief op de beslissing van de Vlaamse regering om artificiële intelligentie zowel in het bedrijfsleven als het onderwijs te stimuleren en versnellen. “Deze investering biedt mogelijkheden voor onze Limburgse hogescholen en universiteit”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. 

JJLL
Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka - KvK Limburg. 

De Vlaamse regering keurde vandaag op voorstel van minister van economie Philippe Muyters het Vlaams AI-plan goed. Voka is zeer tevreden dat de Vlaamse regering de ambitie heeft om in te zetten op technologische ontwikkelingen als artificiële intelligentie en zo Vlaanderen klaar te maken voor de vierde industriële revolutie. 

“Voor een kennisregio als Vlaanderen is het cruciaal dat we een voortrekkersrol blijven spelen in nieuwe technologische toepassingen. Binnen het bedrijfsleven wordt artificiële intelligentie al gebruikt, maar de vraag naar kennis en ervaring stijgt enorm. En eens op kruissnelheid zal artificiële intelligentie een belangrijke impact hebben op onze samenleving en ons economisch model. Daarom sensibiliseren we onze bedrijven nu al om de boot niet te missen”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen.

Braindrain tegengaan

Dat de universiteiten en hogescholen betrokken worden, vindt Voka – KvK Limburg een goede zaak. “Ze kunnen in samenwerking met het bedrijfsleven verschillende proefprojecten lanceren. Daarnaast is het belangrijk dat jongeren al van op de schoolbanken leren omgaan met de juiste technologie en dat scholen zelf ook digitaliseren en samenwerken met het bedrijfsleven via educatieve technologie”, zegt Johann Leten.

"Een sterke universiteit en sterke hogescholen met linken naar de speerpuntsectoren van de provincie kan de potentiële braindrain tegengaan."

“Een sterke universiteit en sterke hogescholen met linken naar de speerpuntsectoren van de provincie kan bovendien de drempel naar hoger onderwijs verlagen én de potentiële braindrain een halt toeroepen en zo een belangrijke rol spelen in de verdere economische ontwikkeling van de provincie”, besluit Leten.

Wil je AI ontdekken voor praktische toepassingen? Dan is dit LAB iets voor jou.