Skip to main content
  • Nieuws
  • Arbeidsmarkt en digitalisering bepalen toekomst Antwerpen-Waasland

Arbeidsmarkt en digitalisering bepalen toekomst Antwerpen-Waasland

  • 25/04/2019

‘Onze haven, onze industrie en onze gezondheidszorg staan aan de vooravond van een nooit geziene digitale makeover. Het zal er vooral op aan komen voldoende medewerkers te vinden om die transformatie tot een goed einde te brengen.’ Dat was de centrale boodschap tijdens de voorstelling van Routeplan 2025, het economisch toekomstplan voor de regio Antwerpen-Waasland. Woensdag 24 april beleefden vierhonderd ondernemers en politici de lancering van het nieuwe Routeplan live vanop Antwerp Airport. 

Routeplan is stilaan een begrip in Antwerpse en Wase ondernemerskringen. Het is inmiddels al de derde keer dat Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland als enige werkgeversorganisatie in Vlaanderen, zo’n gedetailleerd strategisch plan opstelt. Bedoeling is om ondernemers en beleidsmakers voor te bereiden op nieuwe evoluties. En op die manier de economie van onze regio te versterken.  

De horizon ligt dit keer op vijf jaar omdat we ons door de globalisering en de digitalisering in een erg volatiele economische omgeving bevinden. Niemand kan voorspellen hoe de wereld er over tien jaar zal uitzien. Bovendien spelen er een aantal nieuwe factoren zoals bijvoorbeeld de brexit, die het nog veel lastiger maken om op lange termijn vooruit te kijken’, legt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel uit. 

Via meer dan dertig concrete projecten en ideeën probeert Routeplan proactief in te spelen op nieuwe trends. In het najaar van 2018 werden daarom honderd CEO’s, experts en academici verzameld om samen na te denken over de grote uitdagingen van deze tijd. Luc Luwel: ‘Het internationale consultancybureau McKinsey heeft die strategische denkoefening begeleid. De deelnemers aan die sessies kregen een dubbele opdracht: nadenken hoe ze onze drie economische sterkhouders; haven, industrie en diamant, nog beter konden verankeren. En daarnaast ook concrete antwoorden formuleren op de grote uitdagingen van onze tijd: vergrijzing, migratie en technologische disruptie.’

Vier innovatiewerven
Uiteindelijk werden er vier innovatiewerven gedefinieerd: Nieuwe mobiliteit en logistiek, Nieuwe zorgeconomie, Nieuwe arbeidsmarkt en Hotspot Antwerpen. De laastste werf slaat op de internationale versterking van het merk Antwerpen om investeerders, kenniswerkers en ander talent aan te trekken.

Routeplan 2025 is géén luchtfietserij’, benadrukt Luc Luwel. ‘We hebben de projecten bewust heel concreet gehouden, met een heel duidelijke link naar de speerpuntexpertise binnen de Antwerpse Universiteit. Het gaat bijvoorbeeld om de creatie van een Health Valley in het hart van de stad, een proeftuin voor dronetechnologie in het havengebied, of de verdubbeling van het spoorvolume voor hinterlandtransporten. Onze doelstellingen zijn dus bijzonder ambitieus. Maar als ik zie hoeveel mensen hieraan hebben meegewerkt,  en hoeveel mensen bij de lancering van Routeplan wilden aanwezig zijn, dan denk ik dat het draagvlak nog nooit zo groot is geweest.
 

Contactpersoon

Katrijn De Lie

hr-manager

Gosselin
Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende