Skip to main content
  • Nieuws
  • Arbeidsdeal: markt heeft nood aan fundamentele hervormingen

Arbeidsdeal: markt heeft nood aan fundamentele hervormingen

  • 29/05/2018

Morgen legt premier Charles Michel op het Overlegcomité tussen de regeringen een ‘Arbeidsdeal’ voor. De regering wil hiermee iets doen aan het hoge aantal openstaande vacatures. Voka – KvK Limburg kan hier enkel applaus voor geven. Ondanks de recordhoogte aan ontvangen vacatures, lopen we in Limburg nog steeds tewerkstellingskansen mis. Om de Limburgse ondernemers terug de nodige zuurstof te geven, is er nu nood aan fundamentele hervormingen,” aldus Johann Leten,  gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Enkele kleine maatregelen zullen niet volstaan, daarom maakten we er alvast een lijstje met voorstellen over. “

Charles Michel

De eerste minister kondigde afgelopen weekend aan dat hij werk wil maken van een arbeidsdeal. Morgen wordt een eerste ontwerp voorgelegd op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen. Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen, maakte aan de federale en Vlaamse regering alvast een lijst over met prioriteiten. “Wetende dat er binnen onze provincie op drie jaar tijd al heel wat beroepen onder de grens van vier geïnteresseerde werkzoekenden per openstaande vacature zijn gedoken, is het duidelijk dat onze arbeidsmarkt nood heeft aan structurele ingrepen. willen we de vele vacatures invullen, dan moeten we niet alleen focussen op de beschikbare werklozen, maar ook op het langer aan de slag houden van onze bestaande werknemers. Daarnaast moeten we ook inactieven sneller aan het werk krijgen en waar nodig buitenlandse werkkrachten gerichter aantrekken,” stelt Johann Leten.

De Limburgse ondernemers kijken de toekomst immers weinig rooskleurig tegemoet: zonder structurele hervormingen  voorspelt 51% in de toekomst nóg meer krapte en nóg meer misgelopen investeringen. “We zullen dus iedereen nodig hebben en daarom maakten we deze voorstellen en maatregelen over aan de regeringen.” gaat Leten verder. Concreet wil Voka werklozen sneller en beter begeleiden naar jobs door de werkloosheidsuitkering nog degressiever te maken of te beperken in de tijd. Ook de cumul tussen de werkloosheidsuitkering en de activeringsvergoeding moet volgens Voka snel opgelost worden. Daarnaast wil Voka werkenden langer aan de slag houden. “Het debat over de zware beroepen zit fundamenteel fout,” aldus Leten. “We werken drie jaar minder dan in andere Europese landen; er is dus geen vervroegde uitstapleeftijd nodig. Laat ons liever een loopbaandebat voeren: hoe kunnen we iedereen effectief tot 67 aan de slag houden?”

Onderwijs

Ook in het onderwijs ziet Voka nog vele uitdagingen. Vooral het duaal leren moet een enorme stimulans zijn. Vorige week gaven we reeds applaus voor de inkanteling van duaal leren binnen hogescholen, maar dit mag niet het eindpunt zijn: “Laat ons het aantal mogelijke richtingen in duaal leren in het secundair en hoger onderwijs vanaf volgend jaar verder uitbreiden. Zeker voor de sterke technische richtingen is er nog veel potentieel.” Daarnaast moet volgens Voka het debat gevoerd worden over verouderde richtingen. “Er zijn nog teveel richtingen die niet rechtstreeks begeleiden richting een job, die richtingen moeten we kritisch tegen het licht houden.”

Meldpunt 

“Wat betreft de grote groep niet-werkenden op de arbeidsmarkt, zien we ook nog een enorm potentieel. Om werknemers die niet met een juiste motivatie een sollicitatiegesprek aangaan te identificeren en verder te begeleiden, riepen we in samenwerking met de VDAB reeds een actief meldpunt in het leven (https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/sollicitatiegedrag-melden). Met de hulp van feedback van ondernemers kan de VDAB nu ofwel sanctionerende ofwel extra begeleidende maatregelen nemen. We zijn er van overtuigd dat dit soort initiatieven een positieve weerklank op onze arbeidsmarkt heeft. Werknemers en werkgevers zitten hier samen in, dus door samen te werken, kunnen we het verschil maken. Ook om de zieken te begeleiden, zal deze samenwerking cruciaal zijn. Ook hier zal de VDAB immers meer ingeschakeld moeten worden om deze groep te begeleiden. Daarnaast moet ook het voorschrijfgedrag van de artsen voor langdurige arbeidsongeschiktheid aangepakt worden.

Arbeidsmigratie

Tot slot houdt Voka ook een pleidooi voor gerichte arbeidsmigratie. En die migratie moet niet eens zo ver gezocht worden. Waar wij moeilijkheden hebben om medewerkers te vinden, bestaat er bij onze buren in Luik net een arbeidsreserve. Het kan niet zijn dat vraag en oplossing zo dicht bij elkaar liggen, maar elkaar niet vinden. Aan de andere kant zien we dat onze broodnodige werkkrachten nog té vaak pendelen richting Nederland. Binnen een arbeidsmarkt wanneer we net méér en niet minder medewerkers nodig hebben, is het aanpakken van deze uitgaande pendel een logische prioriteit voor Limburg.

Voor jobs waar we ondanks deze inspanningen nog steeds niet de nodige mensen voor zouden vinden, moeten we in het buitenland op zoek gaan naar geschikte kandidaten. Om dat te realiseren wil Voka een vlottere erkenning van buitenlandse diploma’s en een snelwegprocedure voor arbeidskaarten, zeker voor tijdelijke hooggeschoolde expats.

Voka – KvK Limburg hoopt dat de verschillende regeringen snel werken maken van de hervormingen. Met SALVO (Strategisch Actieplan van de Vierde Orde) proberen we zelf het goede voorbeeld te geven door onze bedrijven maximaal met extra man- en vrouwkracht op innovatie, belangenbehartiging, internationalisatie, familiaal ondernemerschap, starters en netwerking te ondersteunen. We dringen erop aan dat alle regeringen samen werk maken van deze arbeidsdeal, zodat nog meer mensen aan de slag kunnen en bedrijven verder kunnen groeien.” besluit Johann Leten.

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo