Skip to main content
  • Nieuws
  • Antwerpse raffinaderijen zijn efficiëntiekampioen

Antwerpse raffinaderijen zijn efficiëntiekampioen

  • 05/04/2018

‘Energie-intensieve bedrijven krijgen miljoenen subsidies via het Klimaatfonds zonder dat ze daar iets voor in de plaats doen’, beweert Groen-parlementslid Johan Danen in De Standaard van 4 april. We begrijpen dat dit soort retoriek er vlotjes ingaat bij de eigen achterban. Maar wie een beleid in vraag stelt, moet dat doen op basis van correcte argumenten en dat is hier niet het geval. 

Johan Danen meent te weten dat de efficiëntie van onze raffinaderijen de voorbije jaren zou gedaald zijn. Nergens haalt hij concrete cijfers of officiële rapporten aan om zijn bewering te staven. Wij hebben die cijfers wel.  En daaruit blijkt net het tegenovergestelde van wat de heer Danen beweert. Uit cijfers van het duurzaamheidsverslag van de Antwerpse haven blijkt dat het gemiddeld energieverbruik van de Antwerpse raffinaderijen tussen 2012 en 2015 met 6,42 % is gedaald. In dezelfde periode is het geproduceerd tonnage gestegen met gemiddeld 5,36 %. Een duidelijke stijging in efficiëntie, zo lijkt ons.

 

De industriewerking van onze Kamer van Koophandel volgt de industriële bedrijven in de regio al sinds 2005 nauwgezet op en monitort de vooruitgang. We besparen u de lange lijst van alle initiatieven die het voorbije decennium zijn genomen om de efficiëntie te verbeteren. Reken maar dat bij elke investering en aanpassing van de productielijnen wordt bekeken hoe er op een meer duurzame manier gewerkt kan worden. De Antwerpse industrie neemt die maatregelen niet alleen om de stijgende kostprijs van energie te compenseren, maar ook om gelijke tred te houden met de almaar strenger wordende milieu-eisen. Door kringlopen te sluiten en nevenstromen te gebruiken kon de vraag naar grondstoffen de voorbije jaren gevoelig gereduceerd worden. Voor een industriële site betekent dit minder bewerkingen in het productieproces, minder afval en ja, ook minder emissies. Vanuit die noodzaak heeft de Antwerpse industrie zich wat duurzame productie betreft in de wereldtop genesteld. Dat kunnen we afleiden uit verschillende benchmarkvergelijking en internationale awards die Antwerpen in de wacht sleept. We mogen zelfs zonder blozen stellen dat de industrie nergens groener is dan bij ons.

 

Het evalueren van subsidies heeft zeker zijn nut.  Alleen kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat hier een politiek-ideologische agenda speelt. Waarom heeft de heer Danen zich in het verleden niet even kritisch uitgelaten over het subsidiebeleid voor zonne-energie? Toen het in 2010 voor iedereen duidelijk was dat het systeem van groenestroomcertificaten voor zonnepanelen compleet ontspoorde, was het uitgerekend zijn partij die zich verzette tegen een versnelde afbouw van de subsidies.  Nu op basis van onjuiste argumenten de industriële verbruikers op de korrel nemen, komt weinig geloofwaardig over.

 

Luc Luwel

Gedelegeerd Bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

Gosselin
Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende