Skip to main content
  • Nieuws
  • Antwerpse haven eens te meer kind van de rekening

Antwerpse haven eens te meer kind van de rekening

  • 18/09/2018

Sinds gisteravond is het scheepvaartverkeer van en naar de Antwerpse haven zwaar gehinderd. Om 10.00 uur wachtten een 50-tal schepen om de Antwerpse haven binnen of buiten te varen. De totale wachttijd is ondertussen opgelopen tot 400 uren. De Antwerpse haven is hiermee eens te meer het strijdtoneel voor een sociaal conflict waar de 60.000 medewerkers én de klanten van de Antwerpse haven geen uitstaans mee hebben maar wel het slachtoffer van zijn. Bovendien hypothekeert deze actie ook verdere investeringen in  de haven. 

Stephan Vanfraechem, algemeen directeur Alfaport Voka: ‘De Antwerpse haven wordt eens te meer gegijzeld door een relatief kleine groep die misbruik maakt van haar strategische machtspositie en daarmee de broodwinning van 60.000 mensen in de haven op termijn hypothekeert. Het is bovendien pijnlijk maar ook onaanvaardbaar te moeten vaststellen dat vakbonden de facto het operationeel functioneren van een overheidsadministratie hebben overgenomen en deze bewust platleggen om zoveel mogelijk schade toe te brengen.’


Deze nieuwe actie volgt op eerdere acties of dreigingen tot acties die de voorbije weken door diverse vakbonden of beroepsverenigingen binnen het Vlaams loodswezen werden uitgeroepen. Eddy Wouters, directeur generaal van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV): ‘Partijen die de actie van vandaag ondersteunen, moeten beseffen dat ze nu met vuur spelen. Voor de internationale klanten van de haven is betrouwbaarheid van dienstverlening prioriteit 1, 2 én 3. Als vertegenwoordiger van de internationale rederijen in Antwerpen moet ik vaststellen dat die dienstverlening niet meer gegarandeerd is. Antwerpen wordt een onbetrouwbare partner. We glijden af naar Franse toestanden, waarbij de Franse havens wereldwijd een reputatie hebben van onbetrouwbaar wegens herhaalde stakingsacties in het verleden. Is dit de reputatie die de stakende partijen willen ?’


De timing van de acties is ook zeer ongelukkig. Grote internationale groepen bekijken momenteel strategische investeringsdossiers voor nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten in de haven. Deze acties stellen de betrouwbaarheid van de Antwerpse haven in vraag. Stephan Vanfraechem: ‘Wij roepen de stakende partijen op tot redelijkheid en verantwoordelijkheidszin. De Antwerpse haven groeit en doet het beter dan vele van haar concurrenten. Er is realistisch perspectief dat we die positieve trend kunnen aanhouden, maar dan moeten alle partijen dagelijks werk maken van onze reputatie van betrouwbare en efficiënte haven. Praktijken zoals vandaag, waarbij de Antwerpse haven omwille van haar strategisch belang wordt platgelegd voor een sociaal conflict dat geen enkele betrekking heeft op het havengebeuren, zijn daarbij not done.’ 

Contactpersoon

Stephan Vanfraechem

Directeur Alfaport Voka

Welt white paper
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin