Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Annabel Tavernier (N-VA) focust op activeren langdurig zieken bij Mensura

Annabel Tavernier (N-VA) focust op activeren langdurig zieken bij Mensura

  • 10/09/2021

Vlaams parlementslid Annabel Tavernier (N-VA) leerde de diensten van Mensura beter kennen, de Belgische marktleider Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, met hoofdzetel in Schaarbeek.

Geert Laire, regiodirecteur voor Brussel, gaf haar een unieke inkijk in de wondere wereld van preventie, gezondheid en veiligheid op het werk. Hij wees op de verschuiving van de focus naar preventie en aanpak van verzuim. Tavernier was onder de indruk: “Onder het motto ‘minimaal verzuim, maximale inzetbaarheid’ streeft Mensura naar het opkrikken van de werkzaamheidsgraad door sterk in te zetten op het reactiveren van langdurig zieken, een zeer welkome ambitie aangezien hun aantal alsmaar toeneemt.” Wat de politica ook opviel was “de flexibiliteit en vooruitstrevendheid waarmee Mensura steevast weet in te spelen op veranderingen die de coronacrisis, maar ook de toenemende digitalisering met zich meebrengen.”