Skip to main content
  • Nieuws
  • Ambitie voor Gent, Voka reikt de hand

Ambitie voor Gent, Voka reikt de hand

  • 08/01/2019

Open brief aan het nieuwe stadsbestuur van Gent

Gent

Geacht college,

Gent heeft een nieuwe bestuursploeg en een nieuwe burgemeester. De as van de coalitie is groen-liberaal; Mathias De Clercq wordt burgemeester. Exacter kan je de wens van de kiezer niet vertalen in een coalitie en bestuursakkoord. De overtuigende winnaars van de verkiezingen klikken zich vast aan elkaar, de kandidaat met veruit het hoogste aantal voorkeurstemmen is burgemeester. Democratie op zijn best, proficiat aan alle actoren.
 
Het beleid wordt nu verder uitgeschreven in een document met de titel 'Ambitie en durf voor Gent', dat is alvast een stevig begin. Er zullen zaken in staan die we als ondernemers in deze stad toejuichen en andere die we minder op prijs stellen. Voka zal in elk geval voluit meewerken om er het beste van te maken voor Gent, de stad die we zo in ons hart dragen. Een aantal hoofdlijnen van het nieuwe beleid zijn duidelijk. We overlopen even. 
 
Werk. Het staat er heel duidelijk, en we juichen het toe: Gent wil de kloof overbruggen tussen het hoog aantal vacatures en het hoog aantal werklozen. Laten we de focus nog uitbreiden naar het verhogen van de werkzaamheidsgraad in het algemeen, dus ook naar mensen die niet actief op zoek zijn naar werk. 

Er zullen ook discriminatietests komen, waar we tegen zijn, want de kader dreigt groter te worden dan het schilderij. Discriminatie op de arbeidsmarkt bleek uit vroegere onderzoeken eerder uitzondering dan de regel. Maar goed, ze zullen er komen. We zullen bekijken hoe dit een zinvol proces kan worden en geen Prinzipienreiterei. En geloof ons, weinig bedrijven discrimineren, dus we zijn heel gerust in de resultaten van dergelijke tests.
 
GentCirculatieplan. Dit wordt niet teruggeschroefd, niemand zal ontkennen dat het zijn verdiensten heeft. De binnenstad is rustiger geworden, je rijdt er vlotter in en uit. Parkeerplaatsen zijn duurder, maar wel beschikbaar. De lucht is gezonder, behalve op de plaatsen waar veel extra verkeer langskomt. Alleen, er is een effect dat niemand kan ontkennen: eenmaal een bedrijf groter wordt, is het moeilijk om een vestiging in het stadscentrum aan te houden. Te duur en te weinig beschikbare parkeerplaatsen. Bovendien: hoe meer mensen een bedrijf tewerk stelt, hoe groter de kans dat deze van verder komen. Meestal met de auto, want mensen wonen verspreid over Vlaanderenland. In dat geval gaan bedrijven dan naar de rand van Gent, ze willen immers in het ecosysteem blijven. Maar daar is de behoefte aan degelijke en voldoende parkeervoorzieningen nog meer een noodzaak. Laat ons zoeken naar oplossingen die we gradueel kunnen invoeren. Wat niemand wil, is dat Gent als investerings- of groeiplek gepasseerd wordt wegens onrealistische eisen.
 
Economie. Met lokaal produceren en consumeren in een ‘korte keten’ is niets mis. Al ontgaat ons in dit verband het nut van een (overbodig) instrument als de stadsmunt. Maar toch ... Laat ons niet vergeten dat de economie in Gent slechts voor 10% gaat om consumptie in eigen stad, dus over onze lokale handel en horeca. 90% van de economie draait om ‘Gent in de wereld’. Onze bio- en medische technologie, onze digitale en creatieve spelers, onze industrie, logistiek en haven. Daar maken we het verschil tussen een provinciestad en een stad met internationale allure en ambitie die op een aantal domeinen bij de Europese top wil horen. Als Gent echt de claim wil leggen op een aantal speerpuntclusters zoals technologie, zal er nog meer dan één tandje moeten bijgestoken worden.
 
Verder lezen we in de eerste contouren van het beleidsplan nog een aantal boeiende ambities. Geen belastingverhogingen, een versterkt start- en vooral scale-up beleid, congrestoerisme van topniveau, meer hoogbouw en verdichting, een lage emissiezone, aandacht voor circulaire economie, de Sifferverbinding en de ondertunneling van de Dampoort en de E17. Verder ook meer ‘vertramming’ en een performanter openbaar vervoer, alle taxi’s in 2025 elektrisch, participatie aan het beleid. Wat dit laatste betreft, nog een vraag: 110.000 mensen werken in Gent, maar wonen er niet. Op een totaal van 170.000 werkplaatsen is dit een overtuigende meerderheid. Kunnen ook zij in de participatie betrokken worden, is Gent ook een beetje van en voor hen? 

Ten slotte steunen we de vraag en eis van het nieuwe stadsbestuur om meer aandacht en middelen van Vlaanderen. Het is niet omdat er weinig ministers uit onze regio zijn, dat het logisch is dat deze prioritair elders worden besteed. Ministers hebben een Vlaamse of federale bevoegdheid, maar dat betekent niet dat het opdracht is om middelen in hoofdzaak naar de eigen kiesregio te leiden. We zullen graag deel uitmaken van het nieuwe orgaan met de klinkende naam ‘Ghent Economic Board’. We verwachten dat de deelnemers hier samen een visie ontwikkelen en niet enkel de specifieke belangen van de eigen doelgroep verdedigen.
                                                                         
“Een nieuw bestuur betekent zowel een breuk met het verleden als een voortzetting van het geleverde werk”, stelt de beleidsnota. We vragen om mee te nemen wat goed was en ambitieus in te grijpen op wat beter moet. Ondernemers in Gent zijn voor het merendeel vooruit denkende, positieve en sociale mensen. Het DNA van Gent: wat rebels, niet polariseren, niet ‘neuten’. Als we ons gedacht zeggen, is het om de zaak vooruit te helpen en daarna weer overeen te komen. Zes jaar van vernieuwend beleid staan voor de deur, Gent wil opnieuw voorop lopen. De ‘schoonste’ en wijste stad van Vlaanderen, een voorbeeld in Europa. En één van de meest ondernemende. Mooie woorden in een stevige startnota maar niet vergeten dat er nog veel werk aan de winkel is. Nie pleuje, we gaan ervoor.

Gent, december 2018
 

Ambitie voor Gent

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder