Skip to main content
 • Nieuws
 • Als het te mooi is om waar te zijn, dan zal het waarschijnlijk ook niet waar zijn...

Als het te mooi is om waar te zijn, dan zal het waarschijnlijk ook niet waar zijn...

 • 28/06/2017

Naar aanleiding van haar deelname aan de ISM beurs in Keulen begin van dit jaar kreeg een Belgische voedingsfirma (gemakkelijkheidshalve zullen we ze Belco noemen) een proefbestelling van een haar niet gekende onderneming uit Benin. Deze proefbestelling mondde uit in de bestelling van een volledige container. De klant was bereid om vooruit te betalen. Belco zou pas met de productie beginnen wanneer het geld op haar rekening stond. Een veilige werkwijze zou men denken...

Opgelet voor phising mailsIn eerste instantie vroeg de bank van de klant, de Banque Internationale du Benin (met adres in Benin en mailadres uit Frankrijk), een aantal gecertificeerde documenten (facturen en bewijs dat Belco bestaat en mag exporteren).  Belco liet de documenten door haar Kamer van Koophandel certificeren. De bank liet weten dat dit in orde was en dat het dossier verder behandeld werd.

Enkele dagen na de bestelling kreeg Belco een bericht van een bank uit Maleisië dat de betaling van 150.000 euro gereed stond voor uitvoering maar dat in het kader van het antiwitwasbeleid de Belgische firma nog volgende documenten moest bezorgen:

 • fund insurance permit
 • fund clearance release bond
 • foreign telegraphic transfer release bond.

Twee dagen nadien volgde een nieuw bericht met de vraag aan Belco voor betaling van een bedrag van 2.790 euro als waarborg voor een fund clearance identification permit / non-indigence fund clearance release bond. Dit bedrag zou worden terugbetaald, samen met met de hoofdsom van 150.000 euro.

Bij Belco die van in het begin al op haar hoede was, gingen op dat momenten alle knipperlichten op rood en werd de Kamer ingeschakeld. Navraag bij de compliance afdeling van KBC leerde ons vrij snel dat het hier om een malafide praktijk ging. Einde verhaal, en jammer genoeg niet het begin van een succesvol exportverhaal. Maar wel een goede les in voorzichtigheid voor elke onderneming die te maken krijgt met spontane handelsvoorstellen uit andere landen.

Welke elementen in het verhaal moeten ons aanzetten tot voorzichtigheid?

 1. Er was nooit enig voorafgaand contact geweest tussen Belco en de klant uit Benin. Contactname gebeurde door de klant die de gegevens van Belco had gevonden in de catalogus van de ISM beurs.
 2. Over de firma uit Benin kon niets worden teruggevonden op internet.
 3. Dat een bank in Maleisië tussenkomt voor transacties van een bank in Benin is niet normaal. De Banque Internationale du Bénin voert haar EU rekeningen bij banken in de EU, niet in Maleisië.
 4. De Maleisische bank, RHB Berhad, bestaat wel degelijk, maar de e-mail kwam van “rhberhad”, m.a.w. een “b” te weinig. Bovendien is de e-mailextensie van RHB Berhad @rhbgroup.com  en niet @rhberhad.com. Een duidelijk geval van phishing dus waar men “look-alike” e-mailadressen gebruikt. Dit komt steeds meer voor en de gehaaste of onoplettende lezer trapt erin.
 5. De door de bank gevraagde documenten bestaan niet. Uiteraard kon de betrokken bank ze bezorgen mits bepaalde financiële engagementen van de begunstigde, maar het is geen normale praktijk om te betalen om geld te krijgen.

Uittreksel uit de phising mail van de zogenaamde 'bank':

"Dear Sir(s),

Re: With an instruction for onward Remittance Euro 151,044.32 into your nominated Bank Account by our Corresponding Transfer Bank - Banque Internationale du Bénin.

We refer to the above transfer in your full favor.

We are writing to notify you that the transfer with the establishment reference number # 2109 100603BIBEBJBJ448987 has been placed in question due to the Remittance Clearance on our application to the Remittance Reserve Bank, we have been notify that the said transfer will be remit-able to your account upon your completion of the Clearance via signing of the Direct Payment Release Bond - D.P.R.B

The transfer is now pending with our Exchange Equalization Account here as the Beneficiary is required to pay a Refundable Non-negotiable Advance Payment Guarantee of Euro 2,790.00 for Fund Clearance Identification Permit / Non-indigence Fund Clearance Release Bond to credit your Account as scheduled for 21/06/2017.”


Wees dus altijd voorzichtig en contacteer in geval van twijfel steeds uw Kamer of uw bank om de achtergrond van uw handelspartner te checken.

PS  Ondertussen kreeg Belco nog een een mail van een andere firma uit Benin met een gelijkaardig adres. Eenmaal men blijkbaar in het circuit zit …

Advertentie Vermant - mei