Skip to main content
  • Nieuws
  • "Als het openbaar vervoer niet vergroent, dan verliest het haar bestaansrecht"

"Als het openbaar vervoer niet vergroent, dan verliest het haar bestaansrecht"

  • 17/09/2019

Openbaar vervoer is per definitie ecologisch, maar het kan zeker groener. Daarom spreken we met Olivier Van Mullem, gedelegeerd bestuurder bij de Brabantse busgroep Multiobus en scherp voorstander van vergroening. Daarnaast werkt Multiobus ook hard om de sfeer van de kmo en het familiebedrijf te behouden, ondanks de schaalvergroting van hun groep. “We combineren het beste van beide werelden”, stelt de zaakvoerder.

Tekst: Tom Cassauwers – Foto’s: Berten Fotografie
 

Olivier van Mullem

"Ik vertegenwoordig de vierde generatie", steekt Olivier Van Mullem van wal. Er zit zo een hele geschiedenis achter zijn leiderschap bij Multiobus. "Mijn overgrootvader is destijds begonnen met het bedrijf in het Waasland. Later is hij dan afgezakt naar Brabant om hier ook openbaar vervoer te organiseren, toen nog voor de NMBS. Daarnaast was het bedrijf toen al actief in het autocartoerisme en voerde het ophaalritten voor scholen en instellingen uit. Mijn vader en zijn broer zetten dat toen voort, en uiteindelijk ben ik als vierde generatie ingestapt."

Maar ondanks die hele geschiedenis moet Van Mullem zijn bedrijf nu langs een heel aantal nieuwe uitdagingen zien te sturen, uitdagingen die zijn overgrootvader zich nooit had kunnen voorstellen. Bussen moeten vandaag vergroenen, en heel wat technologische innovaties staan voor de deur.

Daarom vormde Van Mullem en zonen in 2016 de groep Multiobus, samen met de naburige bedrijven Autobussen P. Van Mullem, De Vlinder en Demerstee. Die nieuwe groep bedient nog steeds de drie grote sectoren: ze rijden in opdracht van De Lijn, doen aan autocartoerisme en verzorgen private busdiensten voor scholen en bedrijven. Samen stelt de groep met hoofdkwartier in Tienen 250 werknemers te werk en hebben ze een vloot van ongeveer 140 voertuigen, bestaande uit 100 bussen voor De lijn,15 autocars en daarnaast nog een aantal schoolbussen en dienstvoertuigen.

"Personenvervoer staat voor een grote transitie”, stelt Van Mullem. “Daarom vormden we ook die nieuwe groep. Voordien werkten de verschillende bedrijven die nu Multiobus uitmaken al nauw samen, alhoewel toen nog onafhankelijk van elkaar. Maar in 2016 besloten we om onze krachten te bundelen en als één groep verder te gaan.”

Kmo-gevoel

Ondanks dat samenvoegen proberen ze wel vast te houden aan het kmo-gevoel. "Alle sub-bedrijven bestaan nog”, legt      Van Mullem uit. “Dus iedereen blijft de kmo-insteek behouden. Er is wel schaalvergroting, maar toch is het belangrijk om de cultuur van het kleinschalige bedrijf dat kort bij de chauffeur staat levende te houden.”

Want dat is nodig om wendbaar te blijven in een sector die snel verandert. "Hoe kleiner het bedrijf, hoe flexibeler het kan inspelen op op marktevoluties of vragen van klanten kan beantwoorden", legt Van Mullem uit. “En door samen te gaan wordt dat iets moeilijker. We letten er dus op dat we dicht bij de chauffeur en de klant blijven staan. Ons hoofdkantoor, van de groep en van alle bedrijven, is bijvoorbeeld verhuisd naar Tienen, maar we behouden een      permanentie in de verschillende stelplaatsen.”

En ook het familiebedrijf-gevoel proberen ze in stand te houden. "We zijn allemaal familiebedrijven. Binnenkort houden wij bijvoorbeeld onze jaarlijkse familiedag, met leuke attracties voor onze medewerkers en hun familie”, vertelt Van Mullem trots. “Met Multiobus creëren wij ook een nieuwe identiteit, met een gezamenlijke aansturing, logo en aanpak. Niettemin behouden de verschillende bedrijven en onze stelplaatsen wel hun eigenheid. En dat werkt. We proberen zo het beste van twee werelden te behouden. Dat is natuurlijk altijd een uitdaging, maar het lukt ons wel."
 

Groene transitie

Eén gebied waar Multiobus zowel haar schaal als haar wendbaarheid nodig zal hebben is in de groene transitie. "Die groene transitie moeten we samen organiseren", stelt Van Mullem. "Collectief vervoer is zeker een duurzamere vervoersmodus dan het individuele vervoer. Maar het individuele vervoer zet momenteel enorm in op duurzaamheid en ecologie. Voor de korte verplaatsingen zien we de opkomst van de fiets en ook de e-bike, en elektrische auto's zullen heel snel in het straatbeeld verschijnen. Als het openbaar vervoer dus niet verder vergroent en naar zero emissie werkt, dan verliezen we ons bestaansrecht in tijden waarin mensen steeds milieubewuster kiezen."

Vanuit die redenering zet Multiobus sterk in op groen transport. "We waren de eersten die met 100% elektrische bussen reden in Vlaanderen", vertelt Van Mullem. "Al in 2017 zetten we een elektrische bus in voor korte ritten. En sinds de zomer van 2018 rijden we met twee volledig elektrische bussen voor De Lijn. Want als kleinere speler zijn we beter geschikt om flexibel in te spelen op dit soort mogelijkheden. En ook al zijn het maar twee bussen op meer dan honderd lijnbussen in onze groep, het is een belangrijke stap en een grote investering. Het leuke is dat de elektrische bussen het zeer goed doen en veel beter presteren dan verwacht. Ondertussen delen we de kennis die we opdeden ook zo veel mogelijk met anderen. Op onze stelplaats organiseren we bijvoorbeeld vaak lezingen of demo's rond elektrificatie."

Naast die twee 100% elektrische bussen bezitten ze nog eens 14 hybride bussen, die dus ook minder CO₂ uitstoten. "Ons doel is om binnen 15 jaar compleet elektrisch te rijden", stelt Van Mullem. "Normaliter heeft een bus van De Lijn een levensduur van 15 jaar. Dit jaar bestelden we onze laatste dieselbussen. Als wij binnen 15 jaar toch 100% elektrisch willen rijden, moeten wij binnen 5 jaar al ongeveer 30% van onze vloot elektrisch en zero-emissie gemaakt hebben."

Maar hun groene ambities gaan ook verder dan louter het vervangen van Lijnbussen. "We zijn al jaren bezig met duurzaamheid", vertelt Van Mullem. "We recupereren in al onze stelplaatsen het regenwater om de voertuigen te wassen, we vervangen stelselmatig onze verlichting door LED-lampen, en we begeleiden onze chauffeurs in ecologisch rijden. In 2018 werden we laureaat in de prijs voor Klimaatambassadeur van Voka. En we zetten in op de bewustmaking van medewerkers en klanten. Onze medewerkers krijgen vanaf dit jaar bijvoorbeeld toegang tot e-bikes en we stimuleren de fiets voor woon-werkverplaatsingen. Daarnaast zetten we in op de elektrificatie van onze andere voertuigen. We kochten onze eerste elektrische bestelwagen voor onze techniekers en voor professionele verplaatsingen zetten we ook elektrische poolwagens in. In de toekomst willen we ten slotte één van de eerste elektrische autocars in België in gebruik nemen."

En het blijft trouwens niet bij elektrische voertuigen alleen. "We wekken zelf een deel van de nodige energie op”, stelt Van Mullem. “We hebben nu meer dan 800 zonnepanelen op onze bedrijfsgebouwen in Tienen en we willen dat ook in onze andere stelplaatsen voorzien. De energie die we zo opwekken kunnen wij lokaal opslaan via batterij-systemen of powerpacks en op een slimme manier gebruiken voor onze elektrische voertuigen."

 Afbeedling + quote

De vlucht vooruit

Voor Multiobus maakt die groene push trouwens deel uit van een duidelijkestrategie. "Klimaatverandering tegengaan is natuurlijk erg belangrijk", vertelt Van Mullem. "Maar daarnaast ontstaat er een grote druk om te vergroenen. In Antwerpen, Gent en Brussel zie je al lage-emissiezones en andere regio's zullen zeker volgen. Wij willen die druk voor zijn, en niet verplicht moeten vergroenen, want dat beperkt onze mogelijkheden en is te kostelijk. We nemen dus de vlucht vooruit en als we een voertuig moeten vervangen zoeken we de beste keuze uit hybride of elektrische voertuigen."

Die groene transitie kent natuurlijk wel zijn uitdagingen, die Multiobus ook voelt. "De markt is nog niet 100% klaar", vertelt Van Mullem. "Er zijn nog niet zoveel constructeurs die 100% elektrische voertuigen aanbieden. Iets dat je ook ziet bij de personenwagens. De grote Duitse merken lopen achter op de kleinere merken, en die laatsten drukken minder op de markt. Er is natuurlijk erg veel aanbod uit China, meer dan 98% van alle elektrische bussen in de wereld rijdt rond in China. Maar die merken zijn hier veel minder actief. Er is dus weinig druk vanuit de markt om snel een transitie te maken."

Daarnaast loopt de regelgeving ook achter. "We zitten in een grijze zone", vertelt Van Mullem. "Zowel Vlaanderen als België is op politiek vlak haar achterstand moeizaam aan het goedmaken. Qua buurlanden loopt vooral Nederland voorop, wat met hun politiek beleid te maken heeft. Zij stemden bijvoorbeeld wetten die operatoren verplichten om zero-emissievervoer te voorzien vanaf 2025. In Vlaanderen hebben wij spijtig genoeg nog geen horizon van die aard. We missen zelfs erg praktische dingen. Er zijn bijvoorbeeld enkel regels waaraan dieselbussen moeten voldoen bij De Lijn,voor elektrische bussen bestaat dat nog niet. Dat is iets waar we al jaren vragende partij voor zijn. Hopelijk komt die duidelijkheid er dus snel."

Daarnaast zijn er ook praktische uitdagingen. “Eén of twee elektrische voertuigen aankopen en ermee rijden is niet zo'n probleem", vertelt Van Mullem. "Dat is relatief kleinschalig. Maar een hele vloot elektrificeren, dagelijks alle ritten verzekeren en zorgen voor voldoende energiebevoorrading is een hele uitdaging. Dan spreken we over zware infrastructurele ingrepen, grote investeringen en een nieuwe manier van bedrijfsvoering. Dat is de grote uitdaging. We willen over vijf jaar 30% van onze diensten zero-emissie uitvoeren, wat betekent dat we nu moeten nadenken over de systemen van morgen."

De praktische organisatie van een busbedrijf zal zichzelf dus moeten aanpassen aan de mogelijkheden en beperkingen van elektrisch rijden. "Vandaag kunnen al onze chauffeurs van stelplaats Tienen met de elektrische bussen rijden en is die barrière weggewerkt. Morgen komt het aan op schaalvergroting. De grootst  moeilijkheid in het begin is om mensen te overtuigen om een nieuwe technologie te gebruiken. Dat is bij ons behoorlijk goed gelukt. Die eerste stap is gezet, nu komt de tweede stap, en dat zal opnieuw een uitdaging zijn."

Mobility-as-a-service

Niettemin is Van Mullem positief over detoekomst van zijn sector. "Het openbaar vervoer heeft een mooie toekomst voorde boeg", vertelt hij. "De komende jaren zullen we nog veel moeten investeren in goed collectief vervoer.” En die toekomst heeft ook haar speculatieve kantjes. "Op de middellange tot lange termijn spreken we misschien over autonome voertuigen. In heel wat personenwagens zit er vandaag al een zekere autonome sturing. Maar een voertuig
helemaal autonoom laten rijden, zeker met personen erin, is nog niet onmiddellijk voor morgen, althans op grote schaal.”

De functie van hun bedrijf is ook helemaal aan het veranderen. "We worden steeds meer een aanbieder van mobiliteit in plaats van een puur busbedrijf", vertelt Van Mullem. "In de toekomst zullen we misschien niet enkel met grote bussen rijden, maar verzorgen we ook met kleinere voertuigen de aanvoertrajecten naar de grotere overstapplaatsen of stations. En wie weet bieden we in de toekomst ook elektrische steps aan zoals je die in de grotere steden terugvindt. Zo zorgen we voor mobiliteit voor elke gebruiker. Mobility-as-a-service is een trend die steeds meer in onze sector opduikt."

Openbaar vervoer blijft cruciaal

Zo’n rooskleurig verhaal over openbaar vervoer klinkt natuurlijk vreemd in de oren, zeker wanneer je enkel nieuws leest over vertragingen, stakingen en besparingen. Bestaan die problemen ook bij Multiobus? “De permanente zoektocht naar geschikte medewerkers is een uitdaging. Niet alleen voor Multiobus, maar voor de hele sector”, reageert Van Mullem. “Maar de bedrijven waar het aangenaam werken is, met een goed sociaal klimaat en met een mooie toekomstvisie zullen er beter voor staan. Multiobus wil bij de besten van de klas horen. En ook onze inzet op groene mobiliteit hoort daarbij.”

Daarnaast zal openbaar vervoer nu eenmaal een hoeksteen van de mobiliteit van de toekomst zijn. “We leven in een regio waar behoorlijk veel congestie is”, besluit Van Mullen. “Als we onszelf dus niet samen gaan verplaatsen wordt vlot verkeer moeilijk. Wij denken dat een goed openbaar vervoer cruciaal zal zijn voor onze regio. De vraag naar bussen stijgt vandaag en de politiek moet gewoon volgen, en meer erin investeren. Aantrekkelijke steden overal ter wereld hebben altijd een goed openbaar vervoer  Wij hopen dus dat de kennisregio Vlaams-Brabant erop blijft inzetten. Want dat schept toekomstperspectieven voor vervoersbedrijven met een positieve visie."

 

Multiobus

One-stop-shop groene bedrijfsvloot

Voor het verduurzamen van de bedrijfsvloot werd Multiobus begeleid door Voka. Wil jij ook de switch maken naar een duurzamere vloot, maar weet je niet goed wat de mogelijkheden zijn? Wij helpen jou graag verder!

Contactpersoon

Kristien Depraetere

Projectmanager Duurzaam Ondernemen

Proximus
VZW - DigiChambers 2021
VZW - eATA 2021

Artikel uit publicatie

ING
Proximus
SD  Worx
Logo Premed
Logo Randstad