Skip to main content

Almaar meer Kempenaars aan het werk

  • 26/11/2018

Almaar meer Kempenaars hebben de voorbije jaren een job gevonden. Dat staat te lezen in de nieuwe sociaal­economische analyse van het Streekplatform Kempen. Opvallend: de groei is vooral toe te schrijven aan meer vijftigplussers die werken. Al hebben de Kempen ook de grootste werkloosheidsgraad bij ouderen in Vlaanderen.

Het aantal arbeidsplaatsen in de Kempen is de voorbije jaren toegenomen. In 2016 waren er volgens het Streekplatform ­Kempen 232.572 personen aan de slag in de regio. Een toename met 7.007 werknemers in vergelijking met 2010 (+3,1 procent). In Vlaanderen groeide het aantal werkenden trager (2,9 procent). In het streekplatform zijn de 27 Kempense gemeenten en de gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen opgenomen.

De toename van het aantal werkende personen in de Kempen is vooral te danken aan de almaar groter wordende groep 50-plussers die aan de slag is. In 2010 telde het Streekplatform Kempen 54.532 werknemers ouder dan vijftig jaar. In 2016 was dit cijfer al gestegen tot 70.975, een toename van zo'n 15.000 oudere werkkrachten. 

Grafiek tewerkstelling Kempen

Zin in de job

“De afgelopen jaren hebben we een enorme toename gezien op de arbeidsmarkt. Dankzij de economische groei is er vraag naar extra volk”, zegt Renilde Craps, ondervoorzitter van het Streekplatform Kempen en gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. "Ik ben ook heel blij dat er meer vijftigplussers aan het werk zijn. Het gaat vooral om mensen die heel graag werken en de nodige maturiteit hebben. Ik stel vast dat er vroeger personeel werd aangeworven vooral op basis van diploma's. Nu is het vooral de goesting om te werken die telt en de opleiding gebeurt op de werkvloer.”

De analyse laat ook zien dat de Kempen de hoogste ouderenwerkloosheidsgraad in Vlaanderen heeft. In 2017 waren één op de drie werkzoekenden in onze regio ouder dan vijftig jaar. 

Volk, volk, volk
Over het algemeen boert de regionale economie in de Kempen volgens de analyse goed en dat is vooral te danken aan de industrie. Het arrondissement Turnhout had in 2016 een bruto binnenlands
product (BBP) van 42.156 euro per inwoner. Het BBP is de marktwaarde van alle goederen en diensten die in een jaar tijd worden geproduceerd. De Kempen scoort hiermee aanzienlijk beter dan het Vlaamse gemiddelde van 38.288 euro per inwoner.

Grafiek 2 Streekplatform Tewerkstelling


“De cijfers bevestigen dat we het imago van stille Kempen helemaal van ons kunnen afschudden. Maar we staan voor grote uitdagingen”, zegt Renilde Craps. “De roep om 'jobs, jobs, jobs' evolueert in sneltempo naar 'volk, volk, volk'.

Een recente bevraging leert dat een op de twee bedrijven minder snel groeien door de krapte op de arbeidsmarkt. We moeten dus alles op alles zetten om iedereen aan de slag te krijgen,” besluit de Craps.
 

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager belangenbehartiging & woordvoerder

Advertentie Vermant - mei