Skip to main content
  • Nieuws
  • Alfaport Voka kaart belangrijke douanebeleidsthema’s aan bij de minister van Financiën

Alfaport Voka kaart belangrijke douanebeleidsthema’s aan bij de minister van Financiën

  • 24/06/2021

Op 25 mei bezocht Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, de haven van Antwerpen. 

Tijdens dit werkbezoek kreeg Alfaport Voka de gelegenheid om de minister aandacht te vragen voor een aantal belangrijke douanebeleidsthema’s. 
Want een goed werkend douaneapparaat is van cruciaal belang voor de competitiviteit van de Antwerpse haven. Een kwalitatieve dienstverlening van de douane en een hoge faciliteringsgraad spelen hierbij een belangrijke rol. 
Niettegenstaande de goede relatie en samenwerking die Alfaport Voka de voorbije jaren met de doouaneadministratie heeft opgebouwd, blijven er toch nog een aantal dossiers waarin nog heel wat vooruitgang kan worden geboekt. 
Vooral het vervolgings- en sanctiebeleid blijft een moeilijk gegeven. Want het huidig beleid houdt weinig of geen rekening met de specifieke rol die de logistieke actoren in de supply chain vervullen. Scheepsagenten, rederijen, expediteurs en goederenbehandelaars voeren te goeder trouw de opdrachten van hun opdrachtgevers uit. 
Ook het belang van het verder digitaliseren van de douaneprocessen en de samenwerking met de private sector werd aangekaart. 
Het is de bedoeling om in de nabije toekomst een nieuwe ontmoeting met de minister te organiseren, om een aantal thematische dossiers op het vlak van douane en btw meer in detail te bespreken.

Contactpersonen

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance

Stephan Vanfraechem

Directeur Alfaport

Proximus
Ontdek onze vacatures!
Gosselin
Imu Salesforce
IMU Multiburo
Welt white paper
De nieuwe Kia EV6 nu bij Kia Vermant