Skip to main content
  • Nieuws
  • Alfaport Voka geeft inspraak over de westelijke ontsluiting Waaslandhaven

Alfaport Voka geeft inspraak over de westelijke ontsluiting Waaslandhaven

  • 18/06/2020

Alfaport Voka bezorgde de Vlaamse overheid op 26 mei in de publieke raadpleging voor de projectonderzoeksnota een reactie over de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven.

Alfaport Voka bezorgde de Vlaamse overheid op 26 mei in de publieke raadpleging voor de projectonderzoeksnota een reactie over de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven. Alfaport Voka gaf hierin een aantal aandachtspunten mee, zoals de afstemming met andere projecten en de impact van de bestemmingswijziging van Putten Weiden. Specifiek met betrekking tot mobiliteit werden een aantal bezorgdheden benadrukt: een vlotte verkeersafwikkeling, de huidige parkeerproblematiek en de nood aan overleg over de spoorinfrastructuur.

Lees hier de volledige inspraakreactie van Alfaport Voka.

De westelijke ontsluiting Waaslandhaven omvat de realisatie van de westelijke ontsluitingsweg met bijhorende spoor- en fietsinfrastructuur en aanpalende buffer tussen havengebied en polder, inclusief de herbestemming van Putten Weiden als natuurgebied. De ontsluiting loopt van het knooppunt Deurganckdok-West tot aan de te bouwen rotonde Watermolen, ten oosten van Verrebroek-Centrum.

De projectonderzoeksnota beschrijft het project en de flankerende maatregelen en bepaalt wat en hoe onderzocht moet worden. Dit ter voorbereiding van het projectbesluit, waarin de Vlaamse regering zal beslissen over de vergunningen voor de uitvoering van het project.

De westelijke ontsluiting Waaslandhaven is een van de projectonderdelen van het Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen waarvoor de Vlaamse Regering op 31 januari 2020 het voorkeursbesluit definitief heeft vastgesteld. Voor het andere projectonderdeel Containercluster Linkerscheldeoever, met onder meer een nieuw getijdendok en logistieke/industriële terreinen, volgt een afzonderlijke publieke raadpleging. 

Meer info op de website.

Contactpersonen

Sofie Coppens

Adviseur milieu en duurzaamheid Alfaport

Eliene Van Aken

Adviseur mobiliteit & intermodaliteit

Proximus
Welt white paper
Gosselin
De nieuwe Kia EV6 nu bij Kia Vermant
Ontdek onze vacatures!
Imu Salesforce
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
IMU Multiburo