Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Alfaport Voka blijft pushen voor hervorming douanesanctiebeleid

Alfaport Voka blijft pushen voor hervorming douanesanctiebeleid

  • 21/09/2022

Op vraag van Alfaport Voka hebben er in de loop van juni drie rondetafelgesprekken plaatsgevonden over de hervorming van het douanesanctiebeleid.

Tijdens de eerste sessie werden de gevolgen van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-213/19 besproken waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de afhandeling van douanedossiers in het kader van onderwaardering. Tijdens de tweede sessie werd nagedacht over hoe het compliant gedrag bij de economische operatoren kan verbeterd worden en wat de rol kan zijn van verbetertrajecten als alternatief voor sancties. Tot slot werden een aantal opties besproken van hoe het toekomstig sanctiemodel er zou kunnen uitzien. In concreto pleit Alfaport Voka voor een blauwdruk die een nieuwe AWDA moet opleveren voor de private sector. 

Contactpersoon

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance Alfaport Voka

Proximus
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - dieteren