Skip to main content
  • Nieuws
  • Al 1.400 nieuwe jobs in regio Turnhout na steun voor ontwrichte zone

Al 1.400 nieuwe jobs in regio Turnhout na steun voor ontwrichte zone

  • 01/06/2018

De federale ministerraad heeft zopas enkele ingrijpende wijzigingen goedgekeurd aan de wet op de ontwrichte zones. Er komt meer flexibiliteit en maatwerk zodat werkgevers makkelijker van een loonlastenverlaging kunnen genieten. Het zal nog meer bedrijven aansporen om te investeren in die zones en jobs te creëren. “Begin vorig jaar waren er in de regio Kempen 64 dossiers ontvankelijk verklaard door de FOD Financiën. Een goed jaar later zijn het er al 146. Goed voor 1.400 nieuwe jobs”, zegt Renilde Craps, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Mechelen-Kempen.

Na onder meer de sluiting van de Heinz-ketchupfabriek en een hoop ontslagen bij lampenfabrikant Philips werd de Turnhoutse regio erkend als ‘ontwrichte zone’. Dat geeft bedrijven onder andere recht op een lagere loonkost.

Bedrijven die in zo’n zone investeren kunnen twee jaar lang een vrijstelling genieten van 25 procent op de bedrijfsvoorheffing voor elke nieuwe arbeidsplek die ze creëren in het kader van de gedane investering. Sinds de erkenning als steunzone zijn er in de regio Turnhout zo’n 1.400 nieuwe banen bijgekomen.

Waar gaan de goedgekeurde wijzigingen in de wet op de ontwrichte zones concreet over?

  • de gewesten zullen tot 8 steunzones kunnen afbakenen (nu zijn het er maar 2)
  • werkgevers mogen tot 3 maanden na het creëren van jobs nog een formulier indienen
  • het wordt mogelijk om de investering te laten verrichten door een andere vennootschap van de groep dan de vennootschap die de nieuwe arbeidsplaatsen creëert 
  • Verder zijn er nog amendementen die aan de wet worden aangepast:
  • aanwervingen van mensen die ontslagen werden ten gevolge van een faillissement worden voortaan ook meegeteld
  • de straal van de toekomstige extra zones wordt 25 km

Gewogen op beleid

Vorig jaar kwam het dossier rond eventuele aanpassingen binnen de ontwrichte zone al op de ministerraad. Na passages bij de Raad van State en de Europese Commissie volgt nu de federale regering. “We hebben als Voka in alle fases sterk gewogen op het beleid. Na de implementatie in 2016 zijn we in dialoog gebleven met de FOD Financiën en VLAIO, wat de nodige wijzigingen heeft opgeleverd. We kijken uit naar de dag van de effectieve publicatie van de nieuwe maatregelen in het Belgisch Staatsblad”, zegt Renilde Craps van Voka – KvK Mechelen-Kempen.

“Om onze bestaande klanten beter te servicen en ook nieuwe klanten aan te trekken, overwogen we al langer de opstart van twee nieuwe afdelingen binnen ons bedrijf: rond hernieuwbare energie en rond sanitaire installaties”, zegt Jimmy Maes, Director van Maes Industries in Herentals. “De investeringen die hiermee gepaard gaan, zijn niet min. We spreken over een twintigtal extra medewerkers. De steunmaatregel ontwrichte zone trok ons over de streep en vandaag lopen de aanwervingen volop.”

Contactpersoon

Wim Brillouet

Manager belangenbehartiging & woordvoerder

Advertentie Vermant - mei