Skip to main content
  • Nieuws
  • “Afschakelplan water moet laatste optie zijn”

“Afschakelplan water moet laatste optie zijn”

  • 28/06/2019

Voka – KvK Limburg waarschuwt voor de gevolgen van droogteperiodes in ons land. Extreme temperaturen zoals die in de afgelopen periode zullen zich in de toekomst steeds vaker en langer manifesteren waardoor het risico op waterschaarste toeneemt. “De gevolgen voor zowel het bedrijfsleven als de maatschappij zijn enorm. Daarom is het noodzakelijk om nu  eindelijk een duurzaam waterbeleid te ontwikkelen.”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van  Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

pb190628 afschakelplan

Pas sinds vorig jaar is droogte een thema in ons land. Dat er in de toekomst steeds meer droogteperiodes zullen zijn, staat buiten kijf. Iedereen moet

structurele inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat deze droogte geen waterschaarste met zich meebrengt.  “Maar een afschakelplan moet een laatste optie zijn en goed onderbouwd zijn”, aldus Leten.

Afschakelplan is onverantwoord

Zo’n afschakelplan bepaalt welke doelgroep het eerst minder water zal mogen verbruiken wanneer er een tekort aan water dreigt. “Oorspronkelijk werd bepaald dat de industrie het eerst geslachtofferd zal worden, maar dat is onverantwoord”, aldus Leten. “Bedrijven afschakelen of beperkingen opleggen brengt grote veiligheidsrisico’s met zich mee. Water wordt immers zowel gebruikt als koelwater voor het koelen van industriële installaties en energieproductie als voor de reiniging van voeding en voedselinstallaties.”

Recent bleek uit een enquête van Voka – KvK Limburg dat 82% van de bedrijven niet klaar is voor een periode met minder waterverbruik. Te meer omdat de industrie al de grootste daling in waterverbruik realiseerde de afgelopen jaren. “Uiteraard kunnen er nog stappen gezet worden door onze bedrijven, maar het beleid moet structureel veranderen. Momenteel werkt de regelgeving bijvoorbeeld het uitwisselen van water tussen bedrijven tegen, terwijl het dit net zou moeten faciliteren”, zegt Leten.

Duurzaam waterbeleid

Daarnaast zijn er nog heel wat maatregelen die genomen kunnen worden om het waterprobleem structureel aan te pakken. Zo moet het collectief bufferen van water – ook op bedrijventerreinen - meer prioriteit krijgen op gemeentelijk niveau. Ook een efficiëntere organisatie en werking van de rioolbeheerders zou heel wat financiële middelen vrijmaken waarmee het beleid de waterkwaliteit kan verbeteren en preventieve maatregelen tegen waterschaarste kan nemen.

De mogelijk maatregelen om het waterbeleid fundamenteel te hervormen zijn dus legio. Het is cruciaal dat hier ook naar gehandeld wordt. Watertekort zorgt immers voor hogere grondstofprijzen, economische werkloosheid en een verlies van de concurrentiepositie ten opzichte van onze buurlanden. “En zelfs de energievoorziening komt in het gedrang indien er te weinig koelwater is”, zegt Leten. “The time to act was yesterday en net daarom moeten nu net een tandje bijsteken om ons waterbeleid future proof te maken!”

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging