Skip to main content
  • Nieuws
  • Actualisering wet havenkapiteinsdienst

Actualisering wet havenkapiteinsdienst

  • 01/04/2019

Op 28 maart gaf de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement zijn goedkeuring aan het voorstel van decreet havenkapiteinsdienst. 

De havengemeenschap is voorstander van de actualisering van de verouderde wet uit 1936, met aanscherpende bevoegdheden voor de havenkapiteins zodat illegale activiteiten sneller en efficiënter kunnen opgespoord en vervolgd worden. 
In het voorstel van decreet werd rekening gehouden met een aantal opmerkingen van Alfaport Voka. Wel blijven er nog een aantal vragen bij de uitgebreide bevoegdheden van de havenkapiteins.
Op 24 april heeft  het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aangenomen, dit wordt nu aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging gezonden. Intussen bekijkt Alfaport Voka met het Havenbedrijf Antwerpen de implementatie van deze wet in de praktijk, zodat de onduidelijkheden kunnen worden weggewerkt.

Lees hier het voorstel van decreet.

IMU - Altez 0110
Plan je bezoek in ons Experience Center!
Gosselin
Proximus
VZW_IMU_GROUPS
Welt white paper
IMU - Sport Vlaanderen
Ontdek onze vacatures!