Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Acties om internationale war on talent aan te gaan

Acties om internationale war on talent aan te gaan

  • 13/11/2019

Tot voor kort was België wereldwijd een koploper in het efficiënt en snel afleveren van arbeidskaarten aan buitenlandse werknemers. Maar die koppositie zijn we kwijt. In een steeds krappere arbeidsmarkt lopen we hierdoor broodnodig toptalent mis. Drie acties zijn nodig om dit tegen te gaan.

  • Sinds de omzetting van de Single Permit-richtlijn zijn we minder aantrekkelijk voor buitenlands toptalent.
  • Werkgevers vragen een drietrapsraket aan acties om dit tegen te gaan: wettelijke lacunes aanpakken, een moderne vergunningsaanvraag en een centraal elektronisch platform.
  • Een pragmatische aanpak moet primeren op regulitis.

 

Sinds de omzetting van de richtlijn ‘Gecombineerde Vergunning’ (alias de Single Permit richtlijn) zijn we onze koppositie in de internationale war on talent kwijt: in de nieuwe procedure is het immers onmogelijk geworden om snel op de bal te spelen. Waar de arbeidsvergunning vroeger voor visumvrijgestelde personen binnen de drie weken kon worden afgeleverd, duurt dit nu in het beste geval twee maanden, tot zelfs vijf maanden. Ook de onvoorspelbaarheid van deze doorlooptijd speelt bedrijven parten.

"In de nieuwe procedure voor buitenlands talent is het onmogelijk om kort op de bal te spelen."

Veronique Leroy

Het is dan ook niet uit te sluiten, en eerder realistisch, dat door de complexiteit van de Single Permit de detacheringsformules (waar vergunningsvereisten niet van toepassing zijn) aan populariteit winnen.

De werkgevers vragen daarom een drietrapsraket aan acties:

  1. Vooreerst moeten alle juridische en praktische lacunes ten gevolge van de omzetting van de richtlijn opgelost worden. Als we internationaal toptalent willen blijven aantrekken moet een pragmatische aanpak primeren op regulitis. Ook de bestaande logge procedure voor de gelijkwaardigheid van diploma’s moet tegen het licht gehouden worden.
  2. Ten tweede is er nood aan een modern, efficiënt en klantvriendelijk proces voor de vergunningsaanvraag. Daarbij moet men durven loskomen van de bestaande aanpak en werken met nieuwe formules zoals een snelwegprocedure voor bepaalde profielen en gespecialiseerde ondersteunende diensten. Dit ligt in lijn met de voormalige SMEDEM/fast track-aanvragen.
  3. Ten derde moet dit proces ondersteund worden door een gecentraliseerde communicatie en een centraal elektronisch platform met toegang voor zowel werkgever, werknemer als administratieve overheden.

Als Vlaanderen de ambitie heeft om internationaal talent aan te trekken, moet hier op korte termijn vooruitgang in geboekt worden.

Contactpersoon

Helena Muyldermans

Senior Adviseur Sociaal recht en Arbeidsmarkt

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - DNCM