Skip to main content
  • Nieuws
  • ACOD viseert burgers om ambtenaren te beschermen

ACOD viseert burgers om ambtenaren te beschermen

  • 10/10/2017

“Dit is een klap in het gezicht van de Limburgse werknemers en werkgevers die de laatste jaren hard gewerkt hebben om onze economie terug op de rails te krijgen", aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Limburg, over de staking van ACOD. "Het is hoog tijd dat de regering een minimale dienstverlening voor het openbaar vervoer organiseert.”

Maandagavond ging er een 24-urenstaking van start tegen het regeringsbeleid. Het is de zoveelste actie van de vakbonden op rij. Voka betreurt sterk dat het openbare leven in de war wordt gestuurd, puur omdat de socialistische ambtenarenbond zich bedreigd voelt.

“Vele mensen die naar Brussel moeten pendelen, hadden het vanmorgen moeilijk om op hun bestemming te raken: metro’s, bussen en treinen gaven verstek. Het was voor velen puzzelen vandaag”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder Voka. “Dit is dus opnieuw een staking tegen de burgers en niet tegen de regering. We betreuren dat het ACOD niet het voorbeeld volgt van de andere vakbonden en niet bereid is tot constructieve dialoog. Ze zetten zich daarmee buitenspel want hun acties zijn disproportioneel en ongeloofwaardig.”

Impact beperkt

Binnen Limburg bleef de impact van de staking relatief beperkt. De meeste treinen rijden gewoon, al is in Luik het treinverkeer wel zwaar verstoord. Pendelaars die met de bus naar school of werk gaan, ondervinden wel de nodige hinder van de nationale staking. Dertig procent van de bussen rijdt niet uit in Limburg. Vooral binnen de stadsnetten van Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren  is het aanbod beperkt. Nadat reeds gisterenochtend de postbodes in Tongeren het werk neerlegden uit onvrede over de hoge werkdruk, is de postbedeling binnen de hele provincie vandaag verstoord waardoor brieven en kranten op sommige plaatsen niet in de bus terecht komen.

Minimale dienstverlening

De staking was aangekondigd, dus veel mensen hebben zich goed voorbereid. Veel ondernemingen riepen op tot thuiswerk of hebben vergaderingen uitgesteld. Grote problemen bleven dus uit. Daarenboven waren het vooral ondernemingen in Brussel die geplaagd werden door de actie.

"Door het vele fileleed en de verkeersproblemen met tunnels en viaducten zijn veel mensen het in Brussel spijtig genoeg al gewoon zich aan te passen. Het wordt dringend dat de minimale dienstverlening voor het openbaar vervoer wordt ingevoerd, zodat alle pendelaars wel in Brussel kunnen raken." 

Blijven hervormen

Voka roept de regering op om het hervormingswerk onverstoord verder te zetten. “Willen we België opnieuw aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeringen en economische groei stimuleren, dan moet de regering blijven investeren en hervormen. De taxshift en het zomerakkoord werpen vandaag al hun vruchten af door nieuwe investeringen en extra jobs in de private sector. De ondernemingen hebben woord gehouden. We hopen dat die hervormingstrein van de regering de komende jaren niet stil valt,” besluit Johann Leten.