Skip to main content
 • Nieuws
 • Acht gemeenten zetten in op concurrentieel vestigingsklimaat in Zuidoost Hageland

Acht gemeenten zetten in op concurrentieel vestigingsklimaat in Zuidoost Hageland

 • 07/09/2017

Acht gemeenten in het Hageland bundelen de krachten om nieuwe bedrijven aantrekken naar Zuidoost Hageland. Het gaat om Hoegaarden, Tienen, Glabbeek, Kortenaken, Linter, Landen, Zoutleeuw en Geetbets, die de steun krijgen van Voka Vlaams-Brabant, Interleuven, de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij) Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant.

Een werkgroep met burgemeesters en schepenen werkte binnen de Taskforce Spitsregio Leuven een actieplan uit rond een versterkt streekbeleid gericht op 2030. Hiermee willen ze een aantrekkelijk en concurrentieel vestigingsklimaat installeren. Voor oplossingen wenden ze zich tot de Vlaamse overheid en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Het plan werd vanmorgen in Tienen voorgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de gevraagde acties.

Zuidoost Hageland vraagt aan Vlaanderen

 • Een actievere rol van Agentschap Innovatie en Ondernemen, met een draaiboek voor kmo’s met alle subsidiemogelijkheden toegepast op de regio.
 • Betere communicatie over de maatregel ‘ontwrichte zone’ (een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij extra arbeidsplaatsen) zodat lokale besturen en bedrijven hiervan op de hoogte zijn.
 • Een oproep voor activeringsprojecten (van bestemde maar niet ingevulde gronden) omdat die door Vlaanderen wel is aangekondigd, maar nog steeds niet werd gelanceerd.
 • Betere controle en betere instrumenten tegen speculatieve leegstand (bijsturing van decreet).
 • Meer en beter overleg met De Lijn in functie van een goede ontsluiting van bedrijvenzones en dorpskernen.
 • Meer financiële steun voor de (her)ontwikkeling van bedrijvenzones zoals die bijvoorbeeld in Limburg bestaat.
 • Gemeentelijke kmo- en ambachtenzones, die misschien minder goed aansluiten bij een hoofddorp en bestaande activiteiten, maar die wel goed ontsloten zijn (bijsturing van Vlaamse richtlijnen).
 • Extra financiële steun voor een betere ontsluiting van Tienen (oostelijke ring).
 • Realisatie van gemengd bedrijventerrein in Landen aan E40.

Zuidoost Hageland vraagt aan het provinciebestuur/de gedeputeerden 

 • Steun voor gemeentelijke kmo- en ambachtenzones (ook binnen de planningsprocessen)
 • (Financiële middelen voor) een begeleidingsloket voor deze regio met het oog op concrete opvolging van ruimtevragen plus begeleiding.
 • Een aantrekkelijke brochure ter promotie van de subregio.
 • De gouverneur als intendant voor Soldatenveld.

Werken, wonen, leven

De acht gemeenten bundelen hun krachten om samen op een assertieve manier de troeven van de regio uit te spelen op vlak van werken, wonen en leven. Met regelmatige samenkomsten zullen de lokale bestuurders de opvolging van de acties, standpunten en adviezen opvolgen ten aanzien van relevante instanties. Tot slot wil Zuidoost Hageland lokaal ondernemerschap ondersteunen met bijvoorbeeld een premie voor startende ondernemingen of een vrijstelling van onroerende voorheffing.

Zuidoost HagelandOmdat ruimte voor economie uiteraard niet los staat van wonen, werken en leven, wordt dit hele project gekaderd in het breder ruimtelijk beleid. De lokale besturen zijn van oordeel dat allerlei processen op hoger niveau uitgaan van theorieën of modellen die de buitengemeenten marginaliseren. Daarom moeten nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zich bijvoorbeeld concentreren bij openbaar vervoersassen in goed ontsloten dorpen, terwijl De Lijn zijn aanbod alsmaar meer concentreert in grotere (stads)centra. Het is onduidelijk welke ‘win’ er in dit nieuwe ruimtelijke beleid zit voor kleinere gemeenten, welke keuze die dan wel kunnen maken.

Proximus