Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Aangepaste lichtenregeling A12 moet doorstroming aan lokale bedrijventerreinen verbeteren

Aangepaste lichtenregeling A12 moet doorstroming aan lokale bedrijventerreinen verbeteren

  • 13/08/2019

Vanaf 19 augustus zal een aangepaste lichtenregeling in voege gaan op de kruispunten van de A12 en de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar. Daarmee wordt een eerste maatregel uitgevoerd uit het akkoord dat op 10 juli tussen Voka Antwerpen-Waasland, lokale burgemeesters en AWV werd gesloten. De aanpassing geeft verkeer op de aantakkende zijstraten opnieuw tegelijk groen. Op die manier krijgt het verkeer in de zijstraten langer groen zonder de doorstroming op de A12 te bemoeilijken.

Eerste maatregel van akkoord tussen Voka Antwerpen-Waasland, burgemeesters en AWV op 19 augustus in voege

De maatregel vloeit voort uit het overleg tussen Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, de burgemeesters van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Schelle, de districtsburgemeesters Hoboken en Wilrijk en het Agentschap Wegen en Verkeer over de precaire mobiliteitssituatie op de A12.
‘We zijn tevreden dat AWV de eerste maatregel uit het totaalpakket op het afgesproken tijdstip invoert. We hopen dat deze ingreep op korte termijn alvast enig soelaas brengt’, aldus Dirk Bulteel, directeur Belangenbehartiging van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

De aangepaste lichtenregeling gaat in voege op 19 augustus op de kruispunten van de A12 met de Bist/Langlaarsteenweg, de Vluchtenburgstraat/Leugstraat en de Helststraat/Guido Gezellestraat. Op het kruispunt met de Cleydaellaan/Kontichsesteenweg gebeurt de aanpassing van de lichten op 31 augustus omdat Aquafin momenteel nog werkt op dit kruispunt.

Het zal even wennen worden aan de nieuwe lichtenregeling. Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland roept daarom de ondernemers en hun werknemers op bij de invoering waakzaam te zijn voor de gewijzigde verkeerssituatie en om de aangepaste signalisatie op te volgen.

Een eerste stap

Deze ingreep is een eerste element uit een groot maatregelenpakket dat is afgesproken. ‘Er is meer nodig dan het aanpassen van de lichtenregeling om de mobiliteit op de A12 vlot te trekken. Er is beslist dat tegen eind 2019 bijkomende opstelstroken aangelegd op de A12 over een totale lengte van 1.200 meter in elke rijrichting’, zegt Dirk Bulteel. ‘AWV heeft ons bevestigd dat de voorbereidingen op schema lopen.’

Voor grote ingrepen is er meer tijd nodig. Tegen 2021 moet de aanvraag van de omgevingsvergunning van de ingesleufde A12 met ongelijkvloerse kruisingen en gescheiden infrastructuur voor fietsers en voetgangers een feit zijn. Tegelijkertijd worden één of meerdere fietsbruggen geplaatst over de A12 om de verbinding met de zwakke weggebruiker te verbeteren.
Overleg met AWV leert ons dat de studie voor het plaatsen van fietsbruggen en de ondertunneling van de kruispunten voorlopig op schema zitten. 'We blijven erover waken dat ook hier de timing wordt gehaald. Snel handelen is broodnodig om de economische leefbaarheid in de regio te vrijwaren', besluit Dirk Bulteel, directeur Belangenbehartiging van de Kamer.

 

A12 kruispunt

Contactpersonen

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

Steven Roeland

Mobiliteitsmanager

AW_Welt_6stappenplan
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Digitalisering