Skip to main content
  • Nieuws
  • Aalter is positieve uitzondering in een matig bedrijfsvriendelijk Meetjesland

Aalter is positieve uitzondering in een matig bedrijfsvriendelijk Meetjesland

  • 07/12/2017

Hoe kijken ondernemers naar het gemeentelijk beleid en wat verwachten zij van het lokaal bestuursniveau? In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vroeg onderzoeksbureau ICMA in opdracht van Voka aan 525 bedrijven in 19 Oost-Vlaamse gemeenten naar hun tevredenheid over het beleid. Globaal is slechts 40% van de ondernemers echt tevreden (score van 8 of meer op 10) over zijn of haar lokaal bestuur. De waardering van ondernemers in het Meetjesland is lang niet eensluidend. Aalter krijgt een uitstekend rapport, terwijl Deinze en Evergem zich rangschikken in de middenmoot. Eeklo en Maldegem scoren laag.

Aalter

 

De grootschalige Voka-bevraging van de voorbije zomer geeft in elk geval aan dat gemeenten ondernemingsvriendelijker kunnen optreden. Voorts verwachten ondernemers maatregelen inzake fiscaliteit en mobiliteit. Over het algemeen investeren de Vlaamse gemeenten te weinig in de economie. Met meer dan 40% van de uitgaven versnipperd over 130 beleidsvelden is het volgens Voka hoog tijd voor een ernstig kerntakendebat. Voka pleit voor fusies van gemeenten met minder dan 10.000 inwoners.

Aalter: 2de plaats, en het kleinste aantal ontevreden ondernemers

Aalter haalt met een gemiddelde tevredenheidscore van 7,6 een puike tweede plaats in de Oost-Vlaamse ranking. Niet minder dan 57% van de bevraagden is tevreden over het gemeentebestuur en nog opvallender: slechts 4% geeft aan ontevreden te zijn. Hiermee heeft Aalter het laagste aantal ontevreden ondernemers in Oost-Vlaanderen. 
Aalter scoort opvallend goed op ruimte en fiscaliteit; de ondernemers waarderen vooral de overlegmogelijkheden en communicatie van het stadsbestuur. Werkpunten zijn administratieve vereenvoudiging en faciliteiten voor vrachtwagens.
De financiën zijn goed onder controle, met stabiele exploitatie-uitgaven en dalende schulden. Alleen de investeringen zouden wat hoger mogen.


Deinze: 9de plaats, behoorlijke tevredenheid maar het moet mobieler

Deinze zit netjes in het midden van het Oost-Vlaamse klassement met een gemiddelde score van 7,1 op 10. Met 7% telt de stad maar weinig echt ontevreden ondernemers. De helft van de ondernemers geeft aan tevreden te zijn over het stadsbestuur. Deinze scoort goed op ruimte en ondernemers zijn tevreden over de mogelijkheden om in overleg te gaan. Mobiliteit moet echter beter, zowel de algemene bereikbaarheid van de bedrijventerreinen als die met openbaar vervoer en met de fiets scoren minder dan gemiddeld.

De schulden per inwoner stijgen sterk, wellicht kan dit verklaard worden door de stijgende investeringen.


Evergem:  11e plaats, prima bedrijfslocaties maar ontoereikende mobiliteit

Evergem behaalt met een gemiddelde tevredenheid van 7 een plaats in de buik van het peloton. Bijna 1 op 4 ondernemers is tevreden over het gemeentebestuur, minder dan 1 op 10 ondernemers is ontevreden. De ondernemers waarderen het aanbod aan bedrijfslocaties en de communicatie-inspanningen van het gemeentebestuur. Mobiliteit kan beter, zeker wat betreft openbaar vervoer naar de bedrijfslocaties en infrastructuur voor vrachtwagens.

Financieel doet Evergem het matig met dalende schulden maar beperkte investeringen en sterk stijgende exploitatiekosten. Iets wat de gemeente in de gaten moet houden.


Eeklo: 17de plaats, flink onder het gemiddelde

Eeklo scoort slecht: met een gemiddelde tevredenheid van 6,6 eindigt de stad op de op 2 na laatste plaats. Minder dan 1 op 4 ondernemers is tevreden over het stadsbestuur, bijna 1 op 3 geeft aan ronduit ontevreden te zijn. De dienstverlening, het vergunningenbeleid en administratieve vereenvoudiging scoren het zwakst. Met uitzondering van busverbindingen zijn de ondernemers wel tevreden over de mobiliteit in en naar Eeklo. De fiscale ontvangsten per inwoner zijn fors gestegen en de exploitatiekosten bleven stabiel, wat resulteert in een duidelijke schuldafbouw. Er zou wel wat meer mogen geïnvesteerd worden.


Maldegem: 19e plaats, een rode lantaarn om snel weg te werken

Maldegem draagt de rode lantaarn in deze bevraging. Met een gemiddelde score van 6 op 10 heeft Maldegem de perceptie tegen. Tegenover de 30% ontevreden ondernemers staan er slechts 10% die tevreden zijn. De grootste drijver voor deze ondernemingsonvriendelijke evaluatie lijkt een gebrek aan overleg en ontevredenheid over de fiscaliteit. Er is nochtans ruimte om te ondernemen en de vlotte bereikbaarheid van de bedrijventerreinen wordt gewaardeerd.

Maldegem vertoont stijgende fiscale ontvangsten die zijn aangewend voor investeringen. De exploitatie-uitgaven zijn onder controle en de schulden worden afgebouwd.

Contactpersoon

Geert Moerman

Gedelegeerd bestuurder

Het antwoord zit in ons netwerk!

Eerstelijnsadvies voor uw bedrijf? Onze leden, partners en experts helpen u graag verder!

Stel uw vraag ViaVoka