Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 9.419 bedrijven maakten gebruik van ondersteuning Vlaio bij groei- en innovatieplannen

9.419 bedrijven maakten gebruik van ondersteuning Vlaio bij groei- en innovatieplannen

  • 18/08/2022

Vandaag ondertekende Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns het convenant voor de periode 2023-2027 tussen het Vlaams Gewest, Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en Team Bedrijfstrajecten vzw van VLAIO. Vlaanderen voorziet hiermee jaarlijks €5,9 miljoen om innovatieve bedrijven te versterken en Vlaanderen toekomstbestendig te maken qua duurzaamheid en digitalisering.

Minister Brouns: “Ondernemers en ondernemingen zijn essentieel voor de verdere uitbouw van de welvaart in Vlaanderen. Door onze bedrijven te ondersteunen, te begeleiden en te versterken, helpen we hen bij de duurzame en digitale transformatie van hun business.” 

 

5.707 bedrijven ondersteund bij innovatietraject

Team Bedrijfstrajecten vzw werd begin 2018 opgericht als frontoffice van Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) van de Vlaamse overheid. Tussen 2018 en 2021 heeft het team maar liefst 9.419 bedrijven geadviseerd bij de uitwerking van hun groei- en innovatieplannen. Met 5.707 ondernemers werd een concreet begeleidingstraject aangegaan. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen: zo zullen de VLAIO-bedrijfsadviseurs het businessmodel helpen versterken, informeren over steunmogelijkheden en gidsen binnen partnerlandschap.

Ook voor gespecialiseerde expertise, zoals intellectuele eigendom, het opstellen van een goede financieringsmix of sectorspecifieke kennis, kunnen ondernemers bij hen aankloppen. 

Dat onze bedrijven deze persoonlijke aanpak appreciëren, mag blijken uit de tevredenheidsscore die elk jaar toeneemt, met in 2021 een mooie 83%. Hiermee levert Team Bedrijfstrajecten vzw een onmiskenbare bijdrage aan de economische welvaart in onze regio.
 

36 bedrijfsadviseurs staan opnieuw klaar

De ondertekening van dit nieuwe convenant definieert de taken van Team Bedrijfstrajecten vzw tussen 2023 en 2027. Ook de komende vijf jaar zal het team via doelgerichte één-op-één begeleiding ambitieuze starters en kmo’s ondersteunen. De 36 VLAIO-bedrijfsadviseurs staan klaar om een kritisch en onafhankelijk klankbord te zijn en zo het Vlaams ondernemerslandschap klaar te stomen voor de toekomst.

Doorheen het VLAIO-traject is onze denkwijze veranderd. We hebben nu een grotere maturiteit die ook na de ondersteuning zijn vruchten blijft afwerpen.

Kristof Onckelinx, eigenaar VOS Technics

Nieuwe focus op duurzaamheid en digitalisering

Nieuw in deze convenantperiode is dat Team Bedrijfstrajecten de focus legt op de belangrijke thema’s duurzaamheid en digitalisering. Bedrijven hebben veel potentieel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Denk aan circulair en duurzaam ondernemen met respect voor mens en planeet, waar innovatieve bedrijven met een groene mindset het verschil maken.

Ook de digitale transformatie blijft de komende jaren topprioriteit, met creatieve kmo’s die volop de mogelijkheden van AI exploreren maar tegelijk geconfronteerd worden met cybercriminaliteit.

Het doel van de VLAIO-bedrijfsadviseurs is om Vlaamse bedrijven innovatieve projecten te doen realiseren die een positieve impact hebben op de toekomst van ons allemaal.

We merken dat een goede individuele begeleiding noodzakelijk is om de transformatie op vlak van digitalisering en duurzaamheid bij KMO’s te realiseren. Uit de resultaten van onze Voka Digiscan i.s.m. VLAIO bij meer dan 1.000 bedrijven stellen we immers vast dat 7 op de 10 KMO’s geen concreet actieplan heeft. De bedrijfsadviseurs van VLAIO team Bedrijfstrajecten helpen in deze om samen met de ondernemer over te gaan tot actie. We zijn blij vanuit Voka dat Team Bedrijfstrajecten samen met ons deze opdracht kunnen opnemen. Vanuit Voka sensibiliseren, informeren, inspireren en begeleiden we in groep ondernemers om daarna via de individuele begeleiding van de bedrijfsadviseurs tot concrete eindresultaten te komen" aldus Jens De Vos, Directeur Projecten Voka en voorzitter van VZW Team Bedrijfstrajecten.

Focus op samenwerking

Thema’s binnen het Vlaams innovatiebeleid zoals artificiële intelligentie, cybersecurity, bio-economie, circulaire economie en klimaatneutrale bedrijfsvoering vragen een aanpak over sectoren en beleidsniveaus heen. Vaak is ook de vorming van nieuwe waardeketens een belangrijke succesfactor. Team Bedrijfstrajecten zal daarom komende convenantperiode meer programmatorisch werken om een vlotte samenwerking tussen verschillende partners, bedrijven en overheden te faciliteren. Voor ondernemers vervullen de VLAIO bedrijfsadviseurs de rol van gids doorheen het VLAIO Netwerk en matchen ze ondernemers ook thematisch met de juiste expertise of financieringsbronnen. 

De recente gezondheidscrisis, de steeds meer zichtbare impact van de klimaatverandering, de schaarste aan grondstoffen en de doorgedreven digitalisering van alle sectoren, verhogen de druk op overheden om die maatschappelijke uitdagingen actiever aan te pakken. Innovatief ondernemerschap is daarbij essentieel. Een programmatorische benadering is nodig om krachten te bundelen binnen Vlaanderen en overheidsmiddelen efficiënt en effectief in te zetten,” zegt Mark Andries, administrateur-generaal VLAIO.
 

Ondertekening bij Fruitsnacks

De ondertekening vond plaats bij het Limburgse Fruitsnacks, leverancier van fruitmanden, dat recent sterk investeerde in nieuwe bedrijfsgebouwen waar verduurzaming en vergroening centraal staan. Ze installeerden een innovatieve koelinstallatie van VOS Technics dat 100% natuurlijke koudemiddelen gebruikt en zetten in op volledige recuperatie van warmte en energie in hun processen.

De leverancier VOS Technics is een familiebedrijf uit Herk-de-Stad dat innovatieve koelinstallaties ontwikkelt voor lokale bedrijven én multinationals. Vijftien jaar geleden besliste deze toekomstgerichte kmo zich te specialiseren in natuurvriendelijke koelinstallaties, die geen impact hebben op het milieu en geen CO2 uitstoten. Beide bedrijven werden de afgelopen jaren bij hun groei- en innovatieplannen begeleid door een bedrijfsadviseur van Team Bedrijfstrajecten vzw. Marc Sevenants begeleidde VOS Technics. Fruitsnacks, dat ook sterk gegroeid is door o.a. uitbreiding naar Duitsland, werd begeleid door Anke Albregts om die plannen mee vorm te geven. 

Onze VLAIO bedrijfsadviseurs combineren inzicht in technologie en markt en hebben toegang tot een breed partnernetwerk en het subsidie- en financieringslandschap in Vlaanderen. Zo bieden we ondernemers zoals VOS Technics en Fruitsnacks snel de nodige hefbomen om innovaties effectief te realiseren en in te spelen op nieuwe kansen die digitalisering en duurzame business concepten bieden.” Kurt Peys, algemeen directeur Team Bedrijfstrajecten vzw.

Dankzij de begeleiding van Team Bedrijfstrajecten en een VLAIO-innovatiesubsidie ontwikkelden we een nieuw soort toestel: een koeler op basis van CO2. Doorheen ons traject is onze denkwijze veranderd, we hebben nu een grotere maturiteit die ook na de VLAIO-ondersteuning zijn vruchten blijft afwerpen.” Kristof Onckelinx, eigenaar VOS Technics
 

Resultaten bedrijfsbegeleiding 2018 - 2021

Vlaio begeleiding

imu - vzw - dieteren