Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 93 procent van industrie investeert in energie-efficiëntie

93 procent van industrie investeert in energie-efficiëntie

  • 26/11/2019

Meer dan negentig procent van de Antwerpse industriële bedrijven investeert in een efficiënter energieverbruik. En in bijna de helft van de bedrijven staan de komende drie jaar nieuwe investeringen in groene energie op stapel. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Industrieforum* van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland liet uitvoeren bij vijftig industriële bedrijven in de regio Antwerpen. Via een internationale vergelijking met elf landen peilt de studie naar de manier waarop onze bedrijven hun energie-efficiëntie opvolgen.

De studie werd vandaag voorgesteld tijdens een bezoek aan het Nationaal Controlecentrum van Elia, georganiseerd door het Industrieforum. De deelnemers waren hoofdzakelijk captains of industry. ‘Via deze benchmark willen we erachter komen, hoe sterk we presteren in internationaal verband’, verduidelijkt Wim Michiels, voorzitter van het Industrieforum. ‘In alle sectoren staat energie in de top drie van belangrijkste operationele kosten. De prijs van elektriciteit in ons land ligt bovendien 15 tot 34 procent hoger dan het gemiddelde in onze buurlanden; een belangrijk concurrentienadeel. Bedrijven hebben er dus alle belang bij om die kosten nauwgezet op te volgen en zo laag mogelijk te houden.’
De studie spitst zich daarom toe op drie hoofdthema’s: hoe beheren bedrijven de energiestromen doorheen hun organisatie? Hoe worden die prestaties opgevolgd? En hoe worden er verbeteringen en correcties doorgevoerd? Vervolgens worden de resultaten naast de ‘Energy Efficiency’ benchmark van studiebureau McKinsey gelegd, die een meting uitvoerde in elf West-Europese landen.
Het goeie nieuws is dat zowat alle Antwerpse bedrijven (93%) investeren in efficiënter energieverbruik. 43 procent of bijna de helft recupereert energie uit restwarmte of hydraulische systemen. En een op de vijf bedrijven gaat regelmatig na of er over de departementen heen, of zelfs in samenwerking met andere bedrijven opportuniteiten zijn om energiestromen te hergebruiken. 56 procent investeert al in hernieuwbare energie en 46 procent heeft in de komende drie jaar groene investeringen in de pipeline zitten. Op die punten houdt onze regio zich midden in het Europese peloton op.

Klimaatactieplan
Bijna de helft van de Antwerpse bedrijven monitort zijn verbruik op bedrijfsniveau, dat wil zeggen over alle installaties en productiesites heen. In vergelijking met andere West-Europese landen kan onze industrie verbetering boeken door het verbruik fijnmaziger te meten op afdelingsniveau en op lijnniveau. Op die manier wordt het makkelijker een verbetertraject in te voeren met meetbare resultaten.
Wel neemt 90 procent van de bedrijven al corrigerende maatregelen. En 43 procent van de industrie in Antwerpen-Waasland verbindt daar ook duidelijke actieplannen aan; waarmee we vrij gelijkaardig scoren in vergelijking tot andere industriële regio’s in Europa.
Op het vlak van energiebewustzijn spant onze regio de kroon binnen de Europese vergelijking. 74% van de onderzochte bedrijven presteert goed tot uitmuntend in het ontwikkelen van energiebewustzijn doorheen de organisatie. ‘We lopen alleen wat achter wat het opleiden en trainen van medewerkers rond energie-efficiëntie betreft. Hier kan ook de overheid een rol opnemen’, voegt Wim Michiels daaraan toe.
Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland wil alvast het voortouw nemen. Gedelegeerd bestuurder Luc Luwel: ‘De komende jaren gaan we leertrajecten opzetten om bedrijven te helpen de energie-efficiëntie te meten op de werkvloer en aan de productielijnen in plaats van op bedrijfsniveau. We bekijken ook hoe we bedrijven kunnen coachen in het opleiden van medewerkers rond energie-efficiëntie. Op die manier willen we ons engagement opnemen binnen het klimaatactieplan van de stad Antwerpen.

Ontdek hieronder alle foto's van het evenement

Powered by flickr embed.

Contactpersoon

Nadia Werkers

Operationeel directeur

AW_Welt_6stappenplan
AW_Digitalisering
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende