Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • 9 miljard economisch verlies voor Antwerpen-Waasland

9 miljard economisch verlies voor Antwerpen-Waasland

  • 25/03/2020

Regio vertegenwoordigt hoogste percentage essentiële bedrijven

Het geschatte economisch verlies voor de regio Antwerpen-Waasland als gevolg van de coronacrisis is opgelopen van 3,6 miljard bij het uitbreken van de crisis, tot 9 miljard vandaag. Dat blijkt uit een berekening die Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland maakte op basis van de economische toegevoegde waarde van de regio. Uit een recente bevraging die Voka uitvoerde over heel Vlaanderen blijkt dan weer dat het reële omzetverlies van de bedrijven in onze regio ietsje lager ligt dan in de rest van Vlaanderen. ‘Dat komt wellicht omdat we hier ook het hoogste percentage essentiële bedrijven hebben; 33 procent. Die moeten blijven draaien’, legt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder Voka Antwerpen-Waasland uit. ‘Maar los daarvan zien we toch dat intussen al 48 procent van de bedrijven liquiditeitsproblemen ervaart. Steunmaatregelen op alle beleidsniveaus blijven levensnoodzakelijk!'

Net zoals vorig week namen opnieuw meer dan 300 bedrijven uit onze regio deel aan de Voka-bevraging. We zien een aantal opmerkelijke verschuivingen:
•    80% van de bedrijven wordt vandaag in meerdere of mindere mate geconfronteerd met een omzetdaling. Dat is dubbel zoveel als een week geleden.
•    45% heeft zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk moeten stopzetten. Ook dat is een toename met 10 procentpunt
•    74% van de werkgevers heeft een systeem van tijdelijke werkloosheid ingevoerd of overweegt dat op korte termijn te doen. Eén week geleden bedroeg dat percentage nog 64%
•    De helft  van de bedrijven vraagt een afbetalingsplan om aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen. 22% wil een crisiswaarborg om een overbruggingskrediet aan te gaan.

schemaOndanks de zeer moeilijke omstandigheden houden de meeste bedrijven er toch nog de moed in: 95 procent verwacht of hoopt dat ze na de normalisering van de situatie een doorstart zal kunnen maken. ‘Toch ervaart bijna de helft van de ondernemingen in onze regio ernstige liquiditeitsproblemen. In hoofdzaak door betalingsachterstand van klanten die op hun beurt ook met een cashflowprobleem zitten’, benadrukt Luc Luwel. ‘Voor de overheid is het dus zaak om de hele waardeketen overeind te houden via gerichte steunmaatregelen.’

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland onderstreept daarom nogmaals de belangrijke rol die de lokale besturen hier ook kunnen spelen en herhaalt de drie maatregelen die ze gevraagd heeft:
 
•    Een uitstel van betaling voor een periode van minstens twee maanden voor de betaling van lokale belastingen waarvoor ondernemingen het aanslagbiljet al ontvangen hebben. Indien nodig moeten bedrijven een afbetalingsplan voor deze belastingen kunnen aanvragen.       
•    Een tijdelijke verlaging van de onroerende voorheffing om betalings- en liquiditeitsproblemen te voorkomen. Deze belasting is goed voor 45,4% van de gemeentelijke belastingen in de regio Antwerpen-Waasland.
•    De cashflow van de bedrijven bevorderen door overheidsbestellingen zo snel mogelijk te betalen.

Contactpersoon

Pieter Leuridan

Communicatiemanager

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan
AW_Digitalisering