Skip to main content
  • Nieuws
  • 9 bedrijven op 10 bloeden maar overlevingsdrang is groot

9 bedrijven op 10 bloeden maar overlevingsdrang is groot

  • 31/03/2020

Voka vraagt gemeentebesturen om in 2e kwartaal geen bedrijfsbelastingen te innen

De jongste corona-bevraging van Voka bij Vlaamse bedrijven wijst  op steeds verdergaande negatieve effecten van het hangslot op onze economie . 80% van de ondernemingen zal in april beroep doen op technische werkloosheid, 90% ziet de omzet kelderen. Tegelijk gaan ondernemers op zoek naar oplossingen en vinden die ook: 1 op 5 van de stilgevallen Oost-Vlaamse bedrijven plant een heropstart in de komende weken.

“De cijfers blijven zwaar en onrustwekkend”, stelt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder van Voka Oost-Vlaanderen. “Heel wat van onze ondernemingen bevinden zich vandaag én morgen in het verliezende kamp. Het dwingt tot leiderschap, creativiteit en solidariteit van ondernemers en werknemers. In april zal 90% van de ondernemingen een beroep doen op tijdelijke werkloosheid, in veel gevallen gaat het zelfs om volledige werkloosheid. Een aantal bedrijven ontslaat ook medewerkers, om de lange termijneffecten van deze crisis op te vangen. We moeten ons absoluut zorgen maken over de welvaartseffecten die deze crisis met zich mee zal brengen, nu en op langere termijn.” 

Toerental optrekken

“Het is van cruciaal belang om de economische motor op gang te houden en het toerental opnieuw te versnellen”, aldus Geert Moerman. “We stellen alles in het werk om bedrijven te ondersteunen zodat zij blijven draaien of opnieuw opstarten. Een aantal bedrijven diende noodgedwongen de activiteiten te staken omdat er onvoldoende mensen ter beschikking waren of de maatregelen van de overheid onduidelijk. Bijvoorbeeld in de bouwsector,  waar telewerk niet mogelijk is maar social distancing zeker haalbaar is. Het is dan ook voorzichtig geruststellend om te zien dat 1 op 5 van de stilliggende Oost-Vlaamse bedrijven gedeeltelijk of volledig terug willen opstarten. In het bijzonder vragen we de vakbonden om maximaal op te roepen om te werken en niet om nu voor te rekenen wat niet-werken kan opbrengen of met extra premies de opstart te bemoeilijken.”

Voka Oost-Vlaanderen voert dagelijks gesprekken met tientallen ondernemers.  Zij bevestigen de cijfers van de wekelijkse crisisbevraging met 270 Oost-Vlaamse respondenten. 
“Persoonlijk contact is zeker in deze woelige periode van primordiaal belang”, weet Geert Moerman. “Wij ervaren veel vechtlust en overlevingsdrang bij de  ondernemers, ondanks een sterk dalende omzet, stijgende liquiditeitsproblemen en een onzekere toekomst. Zij tonen zich weerbaar en gaan op zoek naar oplossingen.”

Voka vraagt steun aan de lokale besturen

Voka Oost-Vlaanderen stuurde alle Oost-Vlaamse gemeentebesturen gisteren een brief met de vraag om de lokale economie en bedrijven maximaal te ondersteunen. Geert Moerman:  “We vragen om in het tweede kwartaal van 2020 geen enkele bedrijfsbelasting aan te rekenen, gezien er quasi geen enkel bedrijf normaal heeft kunnen functioneren. Maar ook om te blijven investeren, met eenvoudige en transparante aanbestedingsprocedures en de kortst mogelijke betalingstermijnen. De steun van de lokale overheden zal cruciaal zijn om de lokale tewerkstelling op peil te houden.”
 

Voor toelichting

Geert Moerman – Gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen – 0478 50 03 10

Voka taskforce

Ook in deze hectische tijden willen wij onze leden maximaal ondersteunen en adviseren. Meer dan ooit staan wij klaar voor u.

Voka taskforce