Skip to main content
  • Nieuws
  • 6 op de 10 bedrijven willen vaccineren op de werkvloer

6 op de 10 bedrijven willen vaccineren op de werkvloer

  • 10/02/2021

Zes op de tien Limburgse bedrijven met meer dan 50 werknemers zijn bereid om hun werknemers in het bedrijf zelf te laten vaccineren. Dat blijkt uit een bevraging van Voka – KvK- Limburg. Deze ondernemingen willen hiervoor hun eigen medische dienst inschakelen of met een externe bedrijfsgeneeskundige dienst werken. “Onze ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid en willen actief bijdragen aan een snelle vaccinatie. We roepen de overheden en de taskforce op om op dit aanbod in te gaan. Elke versnelling is welkom om deze coronapandemie onder controle te krijgen”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Na de kwetsbare personen en zorgberoepen moet de rest van de beroepsbevolking zo snel als mogelijk gevaccineerd worden. Dat is cruciaal om een normalisering van leven en werken tot stand te brengen. De volgende fase van de vaccinatiestrategie wordt momenteel uitgewerkt. Voka dringt erop aan dat ook de bedrijven die dit kunnen en wensen, een maximale rol krijgen in de vaccinatie van hun medewerkers. “We merken een bijzonder grote bereidheid bij onze bedrijven om te helpen bij de vaccinatie. Voka roept de overheid op om deze uitgestoken hand van de bedrijfswereld niet te negeren. We moeten zo snel als mogelijk zoveel als mogelijk mensen vaccineren. Vaccineren op het werk kan daarbij helpen. Op die manier blijft ook de afwezigheid van de werkplek tot een minimum beperkt”, vertelt Leten.

"We moeten zo snel als mogelijk zoveel als mogelijk mensen vaccineren. Vaccineren op het werk kan daarbij helpen."

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Verder blijkt uit de bevraging dat geen enkele onderneming beboet werd na een flitscontrole. Het bewijs dat ondernemers ook in moeilijke tijden er alles aan doen om een veilige werkomgeving te creëren. “Dit in combinatie met de uitgestoken hand van de eventsector en de collectieve wil om bij te dragen aan de vaccinatie, toont aan dat ondernemers mee voorop gaan in de strijd tegen dit virus. Geef hen dan ook de kans om hun steentje bij te dragen. Bedrijfsartsen en bedrijfsgeneeskundige diensten hebben ervaring met het toedienen van vaccins. Al jaren doen ze dit met de griepvaccins. Laat ons die expertise nu gebruiken om de coronavaccins toe te dienen en samen het virus te bestrijden”, aldus nog Johann Leten.

Vaccinpaspoort

Een derde van de Limburgse bedrijven ziet ook vandaag nog een daling van de omzetcijfers van verkoop in het buitenland. Voor een export-intensieve regio is een normalisering van buitenlandse reizen binnen Europa dan ook van cruciaal belang. Voka – KvK Limburg pleit ervoor om een digitaal vaccinpaspoort in te voeren. Zo’n vaccinpaspoort moet toelaten dat gevaccineerden landsgrenzen kunnen oversteken zonder de enorme rompslomp van negatieve test- en quarantaineverplichtingen.

"Als exportgevoelige economie mag ons land niet achterblijven. Vlotte zakenreizen zijn belangrijk in de relance"

“We zien dat de Scandinavische landen al volop bezig zijn om afspraken te maken over een vaccinpaspoort. Als exportgevoelige economie mag ons land niet achterblijven. Vlotte zakenreizen zijn belangrijk in de relance. Daarom moet de Europese Unie werk maken van een vaccinpaspoort,” besluit Johann Leten.

Contactpersonen

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging

laatjevaccineren

 

Raadpleeg ook de Franstalige en Engelstalige versie!