Skip to main content

5 economische hordes voor 2022

  • 19/01/2022

Van totale lockdowns tot een economische topzomer met het hoogste ondernemersvertrouwen ooit en terug naar af. Als we duurzaam willen herstellen vanaf 2022, zullen een aantal hindernissen weggewerkt moeten worden.

Tekst Jan Geers en Bart Van Craeynest

1)    Heropflakkering corona

Alle vooruitblikken reiken zo ver als de volgende coronagolf strekt. De intensiteit van de vierde golf is een pijnlijke verrassing en de omikron-variant zorgt voor extra onzekerheid. Toch is er de voorbije golven al heel wat geleerd. Zo zijn we in staat om de belasting in de zorg onder controle te houden, zonder voor dezelfde economische nevenschade te zorgen als in de eerste golf. Natuurlijk is geen enkele maatregel ideaal en horen bedrijven hun activiteiten te kunnen uitvoeren met zo weinig mogelijk inmenging, zodat steunmaatregelen niet nodig zijn. Al blijven die heel belangrijk voor de sectoren die buitengewoon hard geraakt worden. 

2)    Toeleveringsproblemen

86% van de bedrijven uit onze provincie die afhankelijk zijn van toeleveringen, geven aan dat die ketens verstoord zijn. De verwachting van de Oost-Vlaamse bedrijven is dat die problemen een tijdelijk fenomeen zijn dat in de loop van 2022 zal wegebben. Eens de globale productieketens terug onder stoom zijn en de internationale aanvoerlijnen de schok helemaal weggewerkt hebben, zullen de termijnen en tekorten terug normaliseren.

Volgens onze enquête bij 150 Oost-Vlaamse bedrijven verwacht 45% van de bedrijven dat de toeleveringsproblemen tegen midden 2022 zullen opgelost zijn en nog eens 32% denkt dat dat eind 2022 het geval zal zijn. De toeleveringsproblemen zullen dus geleidelijk aan verdwijnen, maar voor 2022 zullen ze nog een hindernis vormen op de economische groei.

3)    Hogere energieprijzen

De toeleveringsproblemen zorgden voor fors hogere inputprijzen, waarvan de spectaculaire stijging van energieprijzen het meest in het oog sprong. Op sommige markten lijkt die stijging stilaan voorbij de piek, andere markten zoals gas stijgen tijdens het schrijven van dit stuk nog een stuk door. De verwachting is dat de verbetering van de toeleveringsproblemen ook de prijsdruk op energie in de loop van 2022 zal doen afnemen. Het grootste deel van de bedrijven kan die gestegen inputprijzen maar in beperkte mate doorrekenen, waardoor de marges onder druk komen te staan.

4)    Hogere loonkosten

De snel oplopende inflatie vertaalt zich via de automatische loonindexering in sterkere loonstijgingen. Volgens ramingen van het Planbureau zal de stijging van de gezondheidsindex in 2021-2022 oplopen tot 5,8%. Over die periode zullen de lonen die prijsstijgingen volgen. Met een totale loonstijging voor 2021-2022 van ongeveer 6% krijgt onze concurrentiepositie een flinke knauw. Deze hindernis is een grote zorg voor Oost-Vlaamse bedrijven en milderende maatregelen zouden de negatieve effecten hiervan kunnen afvlakken.

5)    Tekort aan talent

De belangrijkste uitdaging voor 2022, en met zekerheid de jaren die volgen, is de krapte op de arbeidsmarkt. Personeel vinden is een dagelijkse strijd voor 73% van de Oost-Vlaamse bedrijven en een tastbare hindernis om economische groei te realiseren. Die oververhitte arbeidsmarkt brengt nog aanvullende problemen met zich mee, zoals een extra opwaartse druk op de lonen en beperkte groeimogelijkheden. 
 

Conclusie: veel hindernissen maar voorzichtig positief

Hoewel de situatie ook in 2022 niet ideaal zal zijn, blijven de verwachtingen voorzichtig positief. Verschillende hindernissen zouden moeten verbeteren gedurende het jaar. 57% van de Oost-Vlaamse bedrijven verwacht het komende jaar een toename van hun omzet. Al speelt hier een duidelijk prijseffect en zal de toename in activiteitsvolume lager liggen. Het economisch herstel dat we in 2021 zagen, zal zich doorzetten, zij het niet zo sterk. De verwachting is dat die groei tussen 2% en 3% zal bedragen, al is dat niet helemaal zeker.