Skip to main content
  • Nieuws
  • 43 verkiezingsmemoranda voor Limburg

43 verkiezingsmemoranda voor Limburg

  • 27/03/2018

“Wij presenteren voor de verkiezingen een provinciaal memorandum en 42 gemeentememoranda. Een duidelijk signaal dat we de lokale verkiezingen van oktober 2018 serieus nemen”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.  Het provinciaal memorandum wordt op 16 april voorgesteld, waarna de memoranda voor de gemeenten volgen. 

lokverk

Dinsdag 27 maart gingen meer dan tweehonderd burgemeesters, ondernemers en stakeholders gingen in debat over de uitdagingen voor de lokale verkiezingen van oktober 2018. Tijdens het evenement presenteerde Voka ook haar lokale memorandum voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. Meteen ook het startschot voor de Limburgse race richting verkiezingen.

Op 14 oktober kiezen we gemeente- en provincieraden in 308 Vlaamse gemeenten en vijf provincies. De lokale verkiezingen zijn ook voor ondernemers van cruciaal belang. Gemeenten en steden vormen immers vaak het eerste toegangsloket tot de overheidsdienstverlening. Lokale besturen hebben ook grote impact op de bedrijfsvoering: ze beoordelen de vergunningsaanvragen, hebben impact op de mobiliteit en leggen fiscale en andere lasten op.

Naar aanleiding van deze lokale verkiezingen publiceert Voka vandaag ook haar verkiezingsmemorandum. In het document combineert Voka concrete vragen aan de toekomstige lokale bestuurders met een globale visie op de toekomst van dit bestuursniveau.

Op 16 april wordt dit verhaal vertaald in een memorandum voor Limburg. Vervolgens brengen we nog eens 42 memoranda uit. Eentje voor elke gemeente binnen de provincie. “Veel werk, maar wel noodzakelijk. Verschillende ondernemers in verschillende gemeenten hebben immers ook verschillende noden. Deze noden willen we vertalen naar aanbevelingen, die we in de komende maanden heel graag bij de lokale besturen zullen gaan toelichten”, onthult Johann Leten de plannen van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Focus en schaal

Centraal in het Voka Memorandum staan focus en schaal. “Gemeenten moeten zich systematisch de vraag stellen of ze een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Gemeenten moeten ook niet alles zelf doen: ondernemende lokale besturen moeten zorgen voor een bedrijfscultuur die openstaat voor initiatief en expertise.”

Bij het uitbesteden van gemeentelijke taken zijn er volgens Voka twee essentiële voorwaarden. Zo moeten lokale besturen de netwerk- en makelaarsvaardigheden bij hun medewerkers versterken. Daarnaast moet het vereiste kwaliteitsniveau van uitbestedingsoffertes op voorhand helder bepaald worden. Lokale besturen moeten investeren in expertise om de beoogde resultaten op te volgen en de kwaliteit te controleren.

“Gemeenten moeten zich systematisch de vraag stellen of ze een taak zelf blijven uitvoeren, opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding.”

Een tweede belangrijke uitdaging voor onze gemeenten is schaal. Grote gemeenten zijn niet per definitie bestuurskrachtiger dan kleine. Er bestaan wél empirische studies die aantonen dat gemeenten met een inwonersaantal van minder dan 10.000 duidelijk ‘de rol lossen’. Lokale besturen worden meer en meer uitvoeringspartners bij de realisatie van Vlaamse, federale en Europese doelstellingen.

“Fusies worden dus noodzakelijk. De geboorte van Pelt en Oudsbergen is in dat opzicht een sterk staaltje toekomstgericht bestuur én een stap in de goede richting. Maar we moeten verder gaan en daarom wil Voka dat gemeenten verplicht opschalen tot minimaal 10.000 inwoners. Voor Limburg betekent dit concreet dat een kwart van de gemeenten zullen moeten fuseren. Hierbij hanteren we het Deense model, waarbij gemeen­ten zes maanden de tijd krijgen om op vrijwillige basis deze schaal te bereiken”, vult Johann Leten aan.

Fiscaal: minimaal 20% lokaal budget reserveren voor investeringen

Tot slot roept Voka op dat gemeenten een fiscaal pact sluiten met de bedrijven. Aan uitgavenzijde moet dit Pact het engagement inhouden van een ‘uitgavenshift’ van lopende uitgaven naar investeringsuitgaven. Voka vraagt dat alle gemeenten minimaal 20% van hun exploitatie-uitgaven voorzien voor investeringen. Aan inkomstenzijde roept Voka op tot een degressieve afbouw van louter financierende eigen gemeentelijke belastingen in de loop van de legislatuur. Eigen gemeentelijke belastingen kunnen enkel indien ze een gedragssturende finaliteit hebben. Gemeenten kunnen hierbij zelf geen nieuwe belastingen meer invoeren.

"Gemeenten moeten een fiscaal pact sluiten met ondernemingen in de gedaante van een ‘uitgavenshift’ van lopende uitgaven naar investeringsuitgaven." 

Na afschaffing van de eigen financierende belastingen en in samenspraak met en na goedkeuring door de betrokken bedrijven kan de gemeente één of meerdere bedrijfsinvesteringszones (BIZ) invoeren: via deze formule betalen ondernemingen indien daar rechtstreekse dienstverlening of investeringen tegenover staan. Bijvoorbeeld voor de inrichting van een bedrijven­terrein of een winkelcentrum. In Nederland is dit systeem al in gebruik, met bemoedigende resultaten.

Het volledige Voka Memorandum kan u raadplegen op www.vokakiest.be

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo