Skip to main content
  • Nieuws
  • “34% goederenvervoer moet via alternatieve transportmodi tegen 2030”

“34% goederenvervoer moet via alternatieve transportmodi tegen 2030”

  • 04/10/2018

Wil Limburg -en bij uitbreiding Vlaanderen- aantrekkelijk blijven als logistieke draaischijf van Europa, dan moet er dringend meer ingezet worden op alternatieven. “Dat deze alternatieven gefaciliteerd worden door de overheid is echter een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Ook de ontwikkeling van de ENA-gebieden is cruciaal”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Limburg.

Transportmodi

Uit een nieuwe studie van Voka blijkt dat Vlaanderen het potentieel van onze binnenvaart en het spoor onderbenut. Slechts 26% van onze goederen wordt vandaag via deze modi vervoerd. Nochtans slibt ons wegverkeer steeds meer dicht. Zo zijn de files de afgelopen vijf jaar met 50% toegenomen.

“We moeten op zoek naar alternatieven,” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder. “Willen we onze regio leefbaar houden en willen we ons als draaischijf van Europa blijven profileren dan moet er efficiënter, maar ook minder transport via de weg verlopen. De huidige doelstelling is 30 procent spoorvervoer en binnenvaart tegen 2030. Volgens ons moet dat ambitieuzer: 34 procent tegen 2030 en 40 procent tegen 2050.”

“Een oud-voorzitter stelde enkele jaren geleden al dat ‘onze ondernemingen het kloppende hart van de economie zijn, maar wanneer de verkeersaders dichtslibben, er een infarct dreigt”, begint Leten zijn betoog. “Dat infarct hebben we nog niet bereikt, maar de eerste steken in de borst dienen zich aan. En ze doen pijn. We worden dagelijks geconfronteerd met de stijgende filelast. De Grote Ring van Hasselt begint stillaan op die van Brussel te lijken en dan zwijgen we nog van de stilstand op de E313 en E314.”

Grotere voorspelbaarheid nodig

Niet alleen voor auto’s maar ook voor vracht- en bestelwagens is het steeds vaker en steeds langer bumperen. Hierdoor duurt het langer alvorens je lading op de gewenste bestemming geraakt. Bovendien ben je nooit helemaal zeker wanneer die precies zal aankomen. Dus worden er marges ingebouwd en scenario’s voorzien om te anticiperen op mogelijke vertragingen. “Die oplossingen zouden overbodig zijn indien transport met grotere zekerheid voorspeld zou kunnen worden”, werpt Goedele Sannen, adviseur logistiek en mobiliteit, op.

Die grotere voorspelbaarheid van transport is net de grote troef van de alternatieven voor wegtransport.  In de nieuwe studie van Voka wordt de uitdaging dan ook op scherp gesteld. Het federaal planbureau verwacht dat het goederentransport tegen 2030 met maar liefst 45% zal toenemen. Die groei  is volgens Voka – KvK Limburg dus onmogelijk op te vangen door ons wegennet.

ENA-gebieden cruciaal

Voka – KvK Limburg ziet veel potentieel in de binnenvaart en het spoor. Vooral de binnenvaart zit volgens de werkgeversorganisatie in de lift. De stijging van het aantal vervoerde containers is met een toename van 2,77% in vergelijking met vorig jaar in verhouding en stuk minder sterk op het Albertkanaal dan in de meeste andere corridors.

Johann Leten: “Een eerste factor die het gebruik van het Albertkanaal kan stimuleren en intensifiëren is de verhogen van de bruggen. Na een kleine vertraging zouden tegen 2022 alle 57 bruggen een vrije doorvaarthoogte van 9.10 meter hebben. Dit zal de capaciteit van het Albertkanaal zeker ten goede komen.”

Maar daarnaast blijft ook het huidige potentieel van de ENA-gebieden volgens Voka – Kamer van Koophandel onbenut. “Voor Limburg is de  ontwikkeling van de ENA-gebieden cruciaal om het tij te keren. 11 van de 25 ENA-gebieden liggen binnen onze provincie. De gebieden Genk-Zuid – Termien – Kaatsbeek, Kolenhaven Lummen en Lummen-Zuid herbergen een gigantisch groeicapaciteit die tot op heden niet of te weinig aangeboord wordt. Een volledige ontwikkeling schept ruimte voor extra bedrijventerreinen én faciliteert het gebruik van de binnenvaart als vervoersmiddel. Op die manier kunnen de economische sterktes van het gebied elkaar aanvullen en kan de economische groei dus gestructureerd opgevangen worden”, aldus Leten.

Beleid moet binnenvaart stimuleren

Daarnaast moet de competitiviteit van de binnenvaart worden vergroot. Volumes en data moeten beter gebundeld worden . “Het bedrijfsleven heeft hier een belangrijke rol in,” aldus Leten. “Nog te vaak worden er lege containers de weg of het water opgestuurd. Er moet beter samengewerkt worden tussen de verschillende rederijen en bedrijven. Het hergebruik van containers zou daarenboven moeten worden aangemoedigd.”

Cruciaal in deze is volgens Voka – KvK Limburg een beleid dat de binnenvaart stimuleert. “Heel wat minder traditionele producten en goederen vinden meer en meer de weg naar het water,” aldus Leten “Naast de verdere groei van het containervervoer, ligt daar de toekomst van de binnenvaart: dankzij innovatie minder evidente goederenstromen op het water krijgen. Dit vereist het uitwerken van innovatieve vervoers- en opslagconcepten. Zo zit het palletvervoer via binnenvaart in de lift, maar worden bijvoorbeeld ook steeds meer bouwmaterialen en bouwproducten aangevoerd via het water met als mooi exponent de belevering van bouwprojecten en -werven via het water. We vragen aan het beleid om deze innovatieve vormen van vervoer beter te ondersteunen,” besluit Johann Leten.

Géén concurrentie

Luc Driessen, CEO van Move Intermodal en voorzitter van het netwerk De Scheepvaart vindt tot slot dat alle transportvormen beter moeten samenwerken. “Het wegvervoer is de grootste potentiële klant van de binnenvaart en het spoor. Let wel, we moeten hier eerder een mentale shift maken dan een modale shift. We moeten weg-, binnenvaart- en spoorverkeer laten samenwerken en niet zien als concurrentie. Alleen zo gaan we naar een optimale synchromodale oplossing voor de toekomst. Dat vraagt om sensibiliseren, informeren en faciliteren. Duurzame water- en spooroplossingen zijn in dat verhaal altijd een meerwaarde. De overheid kan hier sturend optreden door bestaande terminals te stimuleren en door zo veel mogelijk verbindingen op strategische terminals te concentreren.”

Contactpersoon

Senne Poelmans

Senior adviseur belangenbehartiging