Skip to main content

23 bedrijven krijgen Q-Stagelabel

  • 24/05/2019

Voka – Kamer van Koophandel Limburg en de provincie Limburg reiken op de StageAwards het Q-Stagelabel uit aan 23 bedrijven. Dat is een kwaliteitslabel voor stagebedrijven. Vijf bedrijven krijgen een Titanium label voor een jarenlang en constant kwalitatief stagebeleid.

23 bedrijven krijgen Q-Stagelabel
De 23 bedrijven nemen hun stagelabel in ontvangst tijdens de StageAwards


Het Q-Stagelabel wordt uitgereikt aan bedrijven die een kwaliteitsvolle stageperiode aanbieden aan studenten uit het secundair of hoger onderwijs. “Het takenpakket van stagiairs bestaat vandaag al lang niet meer uit alleen maar koffie zetten. Deze studenten zijn een belangrijke meerwaarde voor bedrijven en het onderwijs indien ze een relevante invulling van hun stage krijgen. De bedrijven met dit label tonen dat ze hun stagebeleid voortdurend evalueren en verbeteren”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. “Stages zijn ook een belangrijk instrument geworden om sneller het juiste talent te vinden én aan het bedrijf te binden”, vult gedeputeerde Tom Vandeput aan.

Om het Q-Stagelabel te behalen screenen de bedrijven eerst hun stagebeleid aan de hand van een checklist. Hieruit ontstaat een verbeterplan dat tijdens het school- of academiejaar aan de realiteit wordt getoetst door ervaringsuitwisseling tussen bedrijven en stagementoren.

Voka – KvK Limburg begeleidt de bedrijven daarna bij het opstellen van een vragenlijst voor een tevredenheidsmeting. Aan het einde van het werkjaar wordt aan de hand van de vragenlijst nagegaan hoe tevreden de stagiairs en stagementoren zijn. Hieruit ontstaan nieuwe werkpunten en suggesties die helpen om het plan bij te sturen voor het volgende schooljaar.

“De deelnemende stagebedrijven reageren positief”, zegt Johann Leten. “Het traject zet hen aan tot meer actie. Ook vinden ze de ervaringsuitwisseling verrijkend. Hetzelfde geldt voor de stagementoren die het absoluut de moeite waard vinden om tijdens workshops mentoren van andere bedrijven te ontmoeten.”

Volgende bedrijven ontvangen een Q-Stagelabel:

Aksi, Building & Partners, Cegeka, Democo Group, Ethias, Hans Anders, Jidoka, Nitto Belgium, Noord-Limburgs Open Atelier, Nyrstar, PVS, Robert Half, Stanley Black & Decker Logistics, Tobania, Van Havermaet, VitaS, Yappa.en Ziekenhuis Oost-Limburg

Volgende bedrijven ontvangen een Titanium Q-Stagelabel:

Eurofins Digital Testing, Europower Generators, H.Essers, Netmedia Europe en SKF Logistics Services Belgium.

Contactpersoon

Kristof Thijs

Coördinator Onderwijs