Skip to main content
  • Nieuws
  • 2021. Insteek 9/9: Meer aandacht voor risico’s

2021. Insteek 9/9: Meer aandacht voor risico’s

  • 18/01/2021

Vaste prik in de toekomst? Wellicht, waar het kan

foto

Ondernemen is risico durven nemen en toch haten ondernemers onzekerheid en instabiliteit. Amper een jaar geleden werd nog feestelijk getoost op 2020; het jaar liet het beste verhopen. Inmiddels is de wereldeconomie weggezakt in een almaar uitdijend covid-moeras. We beleven de grootste economische crisis in vredestijd sinds 100 jaar, maar zowat niemand zag die aankomen, ook al stonden coronavirussen in 2016 al op de lijst van ‘top 10 threats to global health’. Zeker als die ‘bedreigingen’ een ver-van-ons-bedshow lijken, sluiten we er onze ogen voor. 

“Risico ontstaat door niet te weten wat men doet”, beweert Warren Buffet dan weer. Sterke ondernemers weten maar al te goed waar zij mee bezig zijn. Ondernemen is immers vooruitzien. Maar je kan niet elk onheil voor zijn. Zullen bedrijven lering trekken uit corona? Zullen zij in de toekomst het bijna onvoorzienbare absoluut willen voorzien? Traditioneel sluiten polissen risico’s als pandemie of terrorisme uit.

Wim Janssens, CEO van Somati Fie (First Intervention Equipment) in Erembodegem: “Wij werken - als direct gevolg van de covid-crisis - intern aan een business continuity plan. We leveren producten en vooral diensten aan klanten en sommigen willen zich nu vergewissen in hoeverre ze in moeilijke omstandigheden kunnen rekenen op leveranciers.”

Het blijven verzekeren van de dienstverlening bij incidenten en calamiteiten sluit overigens sterk aan bij het kwaliteits- en veiligheidsstreven in een bedrijf wat onder meer in allerlei certificaties wordt ingebed. Somati Fie maakt deel uit van de Britse beursgenoteerde groep London Security PLC en kan zijn klanten - in crisissituaties - een tweede en zelfs derde provider aanbieden. “Tot wanneer de tanks in de straten staan en alles stilvalt”, grapt Wim Janssens.

Lees  verder onder de foto
foto
Wim Janssens, CEO bij Somati Fie 

 

Inkomensverlies voor werkgever en werknemer als gevolg van pandemie is niet verzekerbaar. Dat zal niet gauw veranderen volgens Laurens Van Nevel, zaakvoerder van Groep Van Welden, een verzekeringsmakelaar met 25 medewerkers in Oudenaarde. Hij merkt, sinds de pandemie is uitgebroken, een toegenomen appetijt voor het verzekeren van bepaalde risico’s. “Hiermee is niet gezegd dat de druk op de premies is verdwenen; dat is een constante”, geeft Van Nevel aan, “wel dat ondernemers meer aandacht tonen voor persoonlijke risico’s.”

Blijkbaar doet dit virus een aantal bedrijven stilstaan bij de risico’s die mensen lopen als gevolg van de pandemie, de lockdown en de economische terugval. Van Nevel: “Ondernemers beseffen door de omstandigheden opnieuw wat het betekent zelf ziek te zijn of te overlijden. Bedrijven die reeds een hospitalisatieverzekering aanbieden aan medewerkers, of een groepsverzekering, polsen nu naar de mogelijkheden om een verzekering gewaarborgd inkomen toe te voegen. ”Los van corona breidt ook de tak Bestuurdersaansprakelijkheid uit, maar of de coronagolf hier een rol in speelt, durft Van Nevel niet te stellen.

foto
Groep Van Welden, Oudenaarde

 

Benieuwd naar andere insteken? 
Ontdek ze allemaal op onze overzichtspagina.

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat