Skip to main content

2021. Insteek 8/9: Minder export

  • 15/01/2021

Vaste prik in de toekomst? Neen 

foto

Corona zorgt voor een stoet van belabberde economische cijfers: bedrijven noteren een gemiddeld omzetverlies van 13%, de investeringsplannen liggen 20% onder het normale niveau en ook de export – de hoofdslagader van de Vlaamse economie – is sterk geraakt en, globaal genomen, met een derde gezakt. 

Hoe gaan onze sterke exporteurs om met de COVID-malaise? Opvallend is dat de situatie erg verschilt van bedrijf tot bedrijf en van sector tot sector. Bedrijven trekken in elk geval lessen uit de crisis en nemen voorzorgen om hun internationale activiteiten bij te sturen.

Reiskofferproducent Samsonite Europe met hoofdzetel en productievestiging in Oudenaarde beleeft een horrorjaar. Met een volumedaling van 60% werd het bedrijf erg hard getroffen door corona. Vooral de verkoop via klassieke kanalen viel sterk terug; de onlineverkoop deed het iets beter. Samsonite zag een opvallende verschuiving in het productgamma: er werden meer non-travel items verkocht dan in normale tijden. “Iets waar het bedrijf in de toekomst zal op inspelen met een verruiming van het assortiment op dit domein”, weet freight manager Vincent Jolie.

De buiten-Europese uitvoer is goed voor 15 à 20% van de omzet bij Samsonite. Als gevolg van de stilgevallen verkoop werd de productie in Oudenaarde en in de Hongaarse fabriek aangepast aan de vraag. Ook de invoer uit Aziatische vestigingen werd teruggeschroefd tot het hoogst noodzakelijke om aan lopende contractuele verplichtingen te voldoen. Stocks voor belangrijke exportlanden als Rusland en Zuid-Afrika namen snel toe.
Vincent Jolie geeft aan dat het bedrijf grote inspanningen levert om de kosten te drukken door het aantal transporten en stockage-activiteiten te reduceren. “In plaats van dagelijks vrachten te laten vertrekken naar bijvoorbeeld Zweden, hebben wij de frequentie verminderd tot 1 à 2 keer per week. De klanten tonen begrip voor de langere wachttijden als gevolg van de coronacrisis.”

Door de verminderde activiteit dient Samsonite afspraken met transporteurs over volumes van goederen opnieuw te bekijken. Vincent Jolie is tevreden dat dit op een faire manier kan en de getroffen transportsector zich begripvol opstelt. “Wij betalen geen coronatoeslag dankzij een goede relatie met onze logistieke partners.”
Vincent is hoopvol: “Wij ontvangen positieve signalen uit Azië waar een heropleving van de activiteiten is te zien. Dat is ook een opsteker voor Europa.”

Samsonite Europe denkt in 2021 op 65% van het activiteitsniveau van 2019 te  geraken. Er wordt in elk geval met man en macht gewerkt aan een sterke marketingstrategie om opnieuw uit het dal te kruipen, zodra de reisrestricties versoepelen. Al weet niemand welk roet brexit in het eten zal gooien…

Lees verder onder de foto
foto
Vincent Jolie, freight manager bij Samsonite Europe

 

Een ander verhaal bij b2b-bedrijf Verstraete IML. De sterk groeiende Maldegemse producent van in mould labels is ook erg aangewezen op export. Klanten zijn vooral spuitgieters die de labels verwerken tijdens het spuitgieten van verpakkingen. “In België zijn er niet zoveel van”, verduidelijkt Gerlind Martens van de dienst marketing&communicatie. “Wij leveren onze labels aan klanten overal ter wereld.” Veel eindklanten van Verstraete IML zijn voedingsproducenten, een sector die – o.m. door hamstergedrag tijdens de eerste lockdown – een groeiende vraag kende. 

Een goed gevuld orderboek dus, ook in coronatijd. Toch zette COVID het bedrijf op scherp. Omdat een aantal stoffen die in het drukproces worden gebruikt schaarser werden, voorziet Verstraete IML nu in een grotere bufferstock zodat de productie voor langere tijd verzekerd is. Gerlind: “Voor sommige grondstoffen zijn wij op zoek gegaan naar meer lokale leveranciers (zie ook insteek 5), zodat transportissues meteen van de baan waren.”

Vooral tijdens de eerste lockdown ondervond Vertraete IML problemen in een aantal regio’s om de labels bij de klant te krijgen. Gerlind Martens: “Klassieke transportroutes waren verstoord en er waren timing issues bij veel transporteurs. Logischerwijs kreeg transport voor de medische sector voorrang. We moesten daarom wendbaar zijn om lead times te kunnen garanderen. Dankzij de flexibiliteit van onze medewerkers om onze productie af te stemmen op de vraag, onze jarenlange ervaring met transporteurs en goede onderhandelingen, hebben we op dit vlak snel kunnen schakelen en kwam het merendeel van onze labels op een aanvaardbare termijn bij onze internationale klanten terecht.”

Sinds enkele jaren beschikt Verstraete IML over een vestiging in de Verenigde Staten. Dat maakte het mogelijk om tijdens de pandemie de labels sneller te leveren aan Noord-Amerikaanse klanten. “Lokaal aanwezig zijn, heeft zijn belang getoond. Daar blijven wij in de toekomst aandacht voor hebben”, besluit Gerlind.
Eén op vier exporteurs verwacht pas in 2022 een heropleving van de export. Feit is dat we een heel open economie hebben en we dus maar beter hopen dat de export opnieuw aanzwengelt, al wordt 2021 ongetwijfeld nog een bijzonder moeilijk overgangsjaar. 

foto
Gerlind Martens, dienst marketing & communicatie bij Verstraete IML

 

Benieuwd naar andere insteken? 
Ontdek ze allemaal op onze overzichtspagina.