Skip to main content

2016 was een grand cru!

  • 12/07/2017

Iedere organisatie blikt in een jaarverslag terug op de belangrijkste wapenfeiten. Ook Voka – Kamer van Koophandel Limburg pakt weer uit met een lijvige uitgave.  Eens te meer stelt het haar leden centraal in ‘the proud edition’ van haar ‘Kamergenoten en Jaarverslag 2016’. Dat was op economisch vlak een grand cru!

Jaarverslag

Het nieuwe jaarverslag valt deze week in de bus bij alle Voka – KvK Limburg-leden en overloopt de belangrijkste gebeurtenissen en verwezenlijkingen in het kalenderjaar 2016. Het is een representatief beeld van het werk dat Voka – KvK Limburg leverde. Tussendoor worden enkele leden in de kijker geplaatst, die in een korte quote uitleggen waarom de werkgeversorganisatie een meerwaarde is.

In het tweede deel volgt een lijst van alle Voka – KvK Limburg-leden, zeg maar de ‘Kamergenoten’. Die tientallen pagina’s illustreren het grote draagvlak voor de organisatie. Meer dan 3 000 Limburgse leden ondernemingen staan er in vermeld.

Wegen op besluitvorming

Francis Wanten

Francis Wanten, voorzitter van Voka – KvK Limburg blikt alvast tevreden terug op het afgelopen jaar:

“Op vlak van lobbywerk bepaalden we mee de agenda en wogen we op de besluitvorming van de Vlaamse en federale regering. Er kwam bijvoorbeeld een uitbreiding van de ontwrichte zones waardoor meer Limburgse bedrijven steun krijgen bij investeringen en het creëren van extra tewerkstelling. Bovendien hebben heel wat leden gebruik gemaakt van onze belangenbehartiging, we losten meer dan 500 individuele dossiers op."

Op  economisch vlak was 2016 ook een erg goed jaar voor Limburg. “De Limburgse conjunctuur bereikte een piek die we niet meer zagen sinds het uitbreken van de crisis, de werkloosheidsgraad daalde van 8,1% in december 2015 tot 7,4% in december 2016 en in 2016 startten in Limburg bijna 6 000 nieuwe bedrijven. Dat is het hoogste aantal starters van deze eeuw”, somt Francis Wanten op.

Prioriteiten

Bovendien stelde Francis Wanten enkele belangrijke prioriteiten voor Voka – KvK Limburg waar de organisatie in 2017 op voortborduurt: “We willen de verwachtingen van onze klanten overtreffen, de cruciale rol van belangenbehartiging voor onze leden verder uitwerken, ondernemers laten leren van ondernemers via onze netwerken, nog beter inspelen op de noden van onze leden, inzetten op exportondersteuning, onze communicatie optimaliseren en onze werking en structuur verbeteren”, besluit hij.