Skip to main content
  • Nieuws
  • 1500 werkplekken gezocht voor toekomstige werknemers

1500 werkplekken gezocht voor toekomstige werknemers

  • 13/03/2019

Voka - Kamer van Koophandel Limburg bundelde vier jaar geleden, na de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen, tien ondernemersprioriteiten in de Applausmeter. Eén daarvan was de verhoging van participatie in het hoger onderwijs. Op 29 mei 2018 tekenden Minister Crevits, de Provincie Limburg, Voka – Kamer van Koophandel Limburg en Hogeschool PXL een charter om tegen 2023 jaarlijks 10% praktijkgerichte hoogopgeleiden af te leveren aan de arbeidsmarkt en zo meer welvaart te creëren in de onze regio.

hbo5 pxl graduaatsopleidingen

Het Limburgse aantal hogeschool- en universiteitsstudenten neemt jaar na jaar toe, maar in mindere mate dan het Vlaamse aantal. Jaar na jaar vergroot onze achterstand dus. Van het totale aantal Limburgse hogeschool- en universiteitsstudenten zijn er meer dan 12.000 die in een andere Vlaamse provincie of Brussel studeren. Bij de universiteitsstudenten kiest zelfs bijna twee derde van de Limburgse jongeren voor een studie buiten Limburg.

Duaal leren

Na de opwaardering van technische en beroepsopleidingen kunnen we nu ook inzetten op de verhoging van participatie in hoger onderwijs. Met de inkanteling van duaal leren, hebben hogescholen nu de mogelijkheid om vanaf 1 september 2019 HBO5-opleidingen aan te bieden. Dit duaal leren kan een sterk instrument zijn met het oog op een hogere participatie.

Nu bijna 9 maanden na de ondertekening van het charter is het tijd voor een tussentijdse stand van zaken. De komst van 15 nieuwe graduaatsopleidingen aan Hogeschool PXL speelt een sleutelrol in deze ambitie. Essentieel voor deze graduaatsopleidingen is dat de student wordt opgeleid in co-creatie tussen hogeschool en de bedrijfswereld.

Win-win voor iedereen

“Nadat onze ondernemers zorgden voor jobcreatie, heerst er momenteel krapte op de arbeidsmarkt. Onze bedrijfswereld beschouwt het werkplekleren als een unieke kans om toekomstige werknemers op te leiden en te kneden naar de bedrijfscultuur. Door onze studenten op te leiden op de werkvloer, krijgen onze bedrijven vanaf dag 1 van de tewerkstelling werknemers die mee kunnen draaien. Zo creëren we een win-win voor alle betrokkenen” aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka – Kamer van Koophandel Limburg. “We doen dan ook een oproep aan onze bedrijfsleiders om hun bedrijven open te stellen, ze kunnen er enkel wel bij varen.”

Bij PXL ontvingen ze tot dusver 400 intentieverklaringen van bedrijven die een werkplek willen aanbieden. De verwachting is  dat er bij de start van de nieuwe graduaatsopleidingen 750 werkplekken nodig zullen zijn. In het licht van een tweejarige opleiding worden er daarom 1500 werkplekken gezocht.

Lijst graduaatsopleidingen PXL

Graduaat in de Accounting administration
Graduaat in de Juridisch-administratieve ondersteuning
Graduaat in de Transport en logistiek
Graduaat in de Marketing en communicatiesupport
Graduaat in de Marketing: optie sales
Graduaat in het Winkelmanagement
Graduaat in de Verkeerskunde en mobiliteit
Graduaat in het Programmeren
Graduaat in het Netwerkbeheer
Graduaat in het Internet of things
Graduaat in het Bouwkundig tekenen
Graduaat in de Elektromechanische systemen
Graduaat in de Hernieuwbare energiesystemen

Contactpersoon

Kris Claes

Gedelegeerd Bestuurder