Skip to main content
  • Nieuws
  • 100 dagen Brexit: "Geschat omzetverlies in Limburg kan oplopen tot 180 miljoen euro"

100 dagen Brexit: "Geschat omzetverlies in Limburg kan oplopen tot 180 miljoen euro"

  • 08/04/2021

Handel drijven met het Verenigd Koninkrijk is gemiddeld 5 procent duurder geworden en leidt nu al tot omzetdalingen van gemiddeld 6 procent. Dat blijkt uit een peiling na 100 dagen Brexit die Voka – Kamer van Koophandel Limburg hield bij leden-ondernemingen die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. “Op basis van de Limburgse export naar het Verenigd Koninkrijk komt dat neer op 180 miljoen euro omzetverlies in onze provincie voor dit jaar. Dat kan weliswaar minder worden als we de administratieve rompslomp verminderen”, waarschuwt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg. De ondervraagde ondernemingen zijn daarom voorstander om een Vlaams-Britse Green Lane in te voeren. "We staan uiteraard open voor extra initiatieven die de brexitimpact kunnen verlagen. Digitale toepassingen als de Green Lane kunnen daar zeker in helpen", zegt gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput.

JJLL TVP

Het Brexit-contactcenter dat we samen met Voka-KvK Limburg eind 2020 hebben opgestart, helpt te anticiperen op bijkomende douaneformaliteiten waarmee ondernemers te maken krijgen.
 

Een Green Lane is een fysieke én digitale douanevoorpost waar de douaneformaliteiten kunnen worden afgehandeld. “Voka bepleit het oprichten van een Vlaams-Britse Green Lane. We dringen er bij de Vlaamse en Federale regering op aan om dit mogelijk te maken op Vlaams grondgebied. Het zal zakendoen met het Verenigd Koninkrijk vergemakkelijken. Dat is nodig want de eerste fase van de Brexit zadelt onze bedrijven nu al op met extra kosten en dalende omzet”, aldus Johann Leten.

“Limburg is, na West-Vlaanderen, het meest getroffen en heeft dan ook alle baat bij initiatieven die drempelverlagend én praktisch zijn. De Limburgse afzet in het Verenigd Koninkrijk is jaarlijks goed voor 3 miljard euro. Nieuwe exportregels maken het een stuk moeilijker voor handel met Engeland. Het Brexit-contactcenter dat we samen met Voka-KvK Limburg eind 2020 hebben opgestart, helpt te anticiperen op bijkomende douaneformaliteiten waarmee ondernemers te maken krijgen. Dit contactcenter werkt zeer goed maar we staan uiteraard open voor extra initiatieven die de brexitimpact kunnen verlagen. Digitale toepassingen als de Green Lane kunnen daar zeker in helpen", vindt gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput.

Kostenstijging én omzetdaling

Bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk geven een gemiddelde kostenstijging aan met 5%. Eén op de tien bedrijven geeft aan de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk terug te zullen schroeven door de toegenomen kosten. En 19% schat in niet verder te zullen uitbreiden om dezelfde reden.

De redenen voor die kostenstijging hebben te maken met de Brexit:

  • Douaneformaliteiten: 34% van de bedrijven geeft dit als reden aan;
  • Bijkomende regelgevende verplichtingen: 18% van de bedrijven geeft dit als reden aan;
  • Invoerheffingen voor producten die (deels) niet van Europese oorsprong zijn: 16% van de bedrijven geeft dit als reden aan.

Voka peilde ook naar omzetschommelingen. Ondernemingen die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk kampten in het eerste kwartaal van 2021 met een gemiddelde omzetdaling door de Brexit van 6%.

403 dossiers behandeld

Hiermee wordt de voorspelde negatieve impact die de Brexit zou hebben op de handel tussen Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk bevestigd. Dit is bovendien nog maar het begin. “Het Verenigd Koninkrijk zal dit najaar strengere douane- en andere controles invoeren. De Britten hebben ook al duidelijk te kennen gegeven dat ze bijkomende nieuwe Britse regels willen invoeren. Het zal nog even duren alvorens we werkelijk zicht krijgen op de volledige impact van de Brexit. De Brexit moet eigenlijk nog beginnen maar hij is nu al voelbaar”, aldus Johann Leten.

Voka – Kamer van Koophandel Limburg lanceerde in samenwerking met de provincie Limburg daarom in 2020 een Brexit Contact Center dat al 403 concrete dossiers van ondernemers behandelde. “Onze ondernemers stelden de meeste vragen over de logistieke impact en de impact van de douaneformaliteiten. Daarnaast zijn er ook veel vragen over de financiële en juridische kant”, zegt Johann Leten.

Green Lane

Voka roept de Vlaamse en federale regeringen ook op om werk te maken van een Vlaams-Britse Green Lane voor export van en naar het Verenigd Koninkrijk.

“Wie exporteert naar het Verenigd Koninkrijk voelt de negatieve impact van de Brexit. Om de handelsrelaties toch te blijven aanmoedigen, stelt Voka de invoering van een Vlaams-Britse Green Lane voor. Op die manier kunnen transporteurs nog voor het oversteken van de grens alle douane- maar ook andere formaliteiten vervullen. De tijdswinst die zo’n Green Lane oplevert, maakt een aanzienlijk verschil voor onze ondernemingen”, aldus Johann Leten.

"De tijdswinst die zo’n Green Lane oplevert, maakt een aanzienlijk verschil voor onze ondernemingen"

Meer dan 50% van de respondenten geeft aan voorstander te zijn van de invoering van een Vlaams-Britse Green Lane. Een Green Lane geeft vlotte doorgang aan transporteurs die op voorhand met alle administratie in orde zijn. Een Green Lane is niet noodzakelijk een fysieke plek. Het moet ook de vorm aannemen van een digitaal platform dat data en documenten voor alle relevante private en publieke stakeholders ter beschikking stelt en transparantie verschaft aangaande de grenscontroleprocessen voor elke zending.

Het zou een Europees unicum zijn om zowel Britse als EU-douanediensten bijeen te brengen in een Green Lane. Het zou in Vlaanderen aanzienlijke tijdswinst kunnen opleveren voor onze ondernemingen. Het kan er voor zorgen dat Vlaanderen echt de poort wordt voor handel tussen de EU en het VK.

Idealiter wordt ook een Green Lane in het VK opgezet waardoor ook terugkerende transporteurs een tijdsvoordeel genieten. Uiteraard is het van belang dat de doorstroming dankzij de Green Lane sneller gaat dan de wachttijden aan de bestaande grensovergangen. 

Brexit contactcenter i.s.m. Provincie Limburg