Skip to main content
  • Nieuws
  • 1 op 3 Limburgse bedrijven ziet minstens kwart minder omzet in 2021

1 op 3 Limburgse bedrijven ziet minstens kwart minder omzet in 2021

  • 28/05/2020

Zonder bijkomende maatregelen of hervormingen gaat 34% van de Limburgse bedrijven voor volgend jaar uit van minstens een kwart minder omzet dan voor de crisis. Dat zegt de nieuwe enquête van Voka – KvK Limburg. “We moeten diepgaand ingrijpen om de economische activiteit sneller op te krikken”, zegt gedelegeerd bestuurder Johann Leten. “Onze ondernemingen hebben dringend een robuuste federale regering nodig met een ambitieus transformatieprogramma, ten laatste over twee maanden. Wachten tot september is geen optie: we moeten nu regeren om onze samenleving en economie weer op de rails te zetten.”

jjll
"Onze ondernemingen hebben dringend een robuuste federale regering nodig met een ambitieus transformatieprogramma"


In 2021 denkt 14% van de Limburgse ondernemers terug aan de omzet van voor de crisis te zitten, 34% schat de schade op minstens een kwart omzetverlies in vergelijking met voor de crisis. Dat blijkt uit de nieuwe Voka-enquëte bij de Limburgse bedrijven.

Traag herstel

Dit jaar zijn de vooruitzichten uiteraard ook niet rooskleurig. In het tweede kwartaal verwacht één op drie Limburgse ondernemers dat ze hoogstens de helft van de omzet zullen genereren dan die voor de coronacrisis. Nog eens 32% schat de omzet in vergelijking met voor de crisis tussen 50 en 75%. In het derde kwartaal verwacht slechts 9% van de Limburgse bedrijfsleiders om terug aan de omzet van voor corona te zitten, in het vierde kwartaal is dat 15%.

"Het omzetverlies resulteert op het einde van dit jaar ook in minder medewerkers, vreest de helft van de Limburgse ondernemers"

De grootste oorzaak (69%) voor het omzetverlies is volgens de ondernemers het gebrek aan vraag. Dat resulteert op het einde van dit jaar ook in minder medewerkers, vreest de helft van de Limburgse ondernemers.

“De crisis zal veel langer aanslepen dan gedacht. Er zal maar een geleidelijk en traag herstel komen en de ondernemingen zijn ongerust en onzeker. Er zijn extra maatregelen nodig om de economische activiteit sneller op te krikken”, zegt Johann Leten.

Langetermijnaanpak nodig

“De politiek moet naast crisisbeheer op korte termijn nu onmiddellijk schakelen naar de langere termijn”, roept Johann Leten op. “Hoe vermijden we dat er vanaf het najaar geleidelijk aan meer bedrijven herstructureren of verdwijnen, met veel jobverlies tot gevolg? En hoe vermijden we een nieuwe lockdown bij toekomstige besmettingen? Hoe gaan we onze export vrijwaren en terug op peil brengen? En hoe gaan we om met een dreigende brexit zonder akkoord? We zien hierover veel te weinig initiatief vanwege de politiek tot nu toe. Oplossingen en keuzes voor de écht grote uitdagingen van onze maatschappij worden voor zich uit geschoven.”

Transformatieregering tegen 21 juli

Voka – KvK Limburg verwacht meer van een federale regering dan alleen maar een krakkemikkige constructie, die niet meer kan doen dan ad hoc crisisbeheer. “Je ziet in recente peilingen ook dat mensen dit aanvoelen: de steun voor de corona-aanpak van de politiek daalt en ook het algemeen ongenoegen tegenover de politiek neemt toe; ook bij de ondernemers”, stelt Johann Leten vast.

Johann Leten: “Ten laatste over 2 maanden, tegen 21 juli, zouden we toch mogen verwachten dat de politieke partijen een federale transformatieregering vormen. Dat moet een ploeg zijn met een goed afgelijnd en cruciaal transformatieproject, die dat aanpakt zoals een bedrijf dat zou doen - het transformatieproject opmaken, steun daarvoor zoeken bij de burgers en bedrijven, er een timing op kleven en afspraken maken over te bereiken resultaten.”

"De nieuwe federale transformatieregering moet minstens de partijen omvatten uit de Vlaamse en Waalse coalities"

Men moet nu bruggen bouwen tussen de Franstalige en Vlaamse politieke meerderheden om een krachtige transformatieregering te vormen, die werk maakt van een doorstart van onze economie en de nodige hervormingen doorvoert. Er is op dat vlak geen tijd meer te verliezen.

Johann Leten: “De transformaties moeten snel en grondig doorgevoerd worden en dit vraagt een coherent beleid tussen het federaal en regionaal niveau. Daarom moet de nieuwe federale transformatieregering minstens de partijen omvatten uit de Vlaamse en Waalse coalities. Zo verenigen we de grootste politieke krachten in ons land om tot een nieuw pact te komen dat onze samenleving transformeert.”

Contactpersonen

Kenneth Stulens

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Jeroen Verbeeck

Coördinator pers & communicatie

Stel uw corona-vragen aan ons!

Hebt u een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot uw bedrijf of werknemers, dan kan u terecht bij Kenneth Stulens via kenneth.stulens@voka.be of via 011 56 02 00 (telefonisch bereikbaar enkel tijdens de kantooruren).

Voor alle FAQ en nuttige informatie kan u terecht op onze algemene infopagina.

Circuit Zolder