Skip to main content
  • Nieuws
  • 1 op 3 havenwerknemers Linkeroever sneller met fiets

1 op 3 havenwerknemers Linkeroever sneller met fiets

  • 19/03/2018

Alfaport en Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland lieten bij 38 bedrijven in de haven op Linkeroever een mobiliteitsonderzoek uitvoeren. Goed voor een onderzoek naar alternatieve verplaatsingsvormen voor het woon-werkverkeer van 11.800 werknemers. Daaruit blijkt dat maar liefst 30 % van de werknemers die vandaag met de wagen komt minstens even snel op het werk kan geraken met de fiets (vooral elektrische fiets en speed pedelec). Ook nog een verrassend resultaat is dat 3 op de 4 werknemers kan carpoolen met een andere werknemer in het gebied. Tot slot vormt ook de uitbouw van degelijk openbaar en/of collectief vervoer een zeer volwaardig alternatief.

De vele infrastructuurprojecten en de verzadiging van de huidige infrastructuur zorgen in het Waasland dagelijks voor een moeizame afwikkeling van het woon-werkverkeer. Daar worden ook de bedrijven mee geconfronteerd. Daarom willen die actief meedenken over alternatieven voor het verplaatsingsgedrag van hun werknemers. Al is de specifieke havencontext niet zo eenvoudig, omwille van verre fietsafstanden en de afwezigheid van openbaar vervoer.

Reële reistijd bestudeerd

Om het potentieel van alternatieven voor woon-werkverplaatsingen in het havengebied op een objectieve manier te bestuderen liet Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland door het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen een mobiliteitsanalyse uitvoeren bij 18 bedrijven in de bedrijvencluster Zwijndrecht. De resultaten werden over alle bedrijven heen samengenomen. Tegelijkertijd liet Alfaport Voka door het Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen een vergelijkbare studie doen bij 20 bedrijven in de haven zone Waasland. Op die manier kon een analyse een vergelijking maken van de dagelijkse autoreistijd (inclusief file) ten opzichte van de reistijd met de verschillende alternatieve vervoersmodi. En dat voor 11.800 werknemers, die zo’n 65% van alle vaste medewerkers in de Waaslandhaven vertegenwoordigen. Dit maakt de studie dus erg representatief.

Achilleshiel en hefboom

De resultaten van deze studie zullen Voka en Alfaport nu als hefboom gebruiken om met infrastructuurbeheerders in gesprek te gaan. In samenspraak met de bedrijven hebben de organisaties ook een prioriteitenlijst opgemaakt om een echte modal shift te kunnen realiseren. Een van de prioriteiten is ervoor zorgen dat werknemers zich op een veilige en efficiënte manier kunnen verplaatsen. ‘Het succes van de Fietsbus die vorige week gelanceerd werd, toont aan dat de vraag naar een veilige Scheldekruising voor fietsers groot is. Bijkomend dringen we ook aan bij de overheden om snel werk te maken van de aanleg van een fietsbrug over de E34. Ook de oprichting van park & bikes buiten de werfzones zijn noodzakelijk opdat het inzetten van de fiets een écht alternatief wordt,’ aldus Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Ook voor de Waterbus, in combinatie met de fiets, toonde de studie een duidelijk potentieel aan, vooral voor de zone Zwijndrecht.

Concurrentieel collectief en openbaar vervoer

Gezien de lange afstanden en de weersomstandigheden is een fietsoplossing als enig alternatief niet alleen zaligmakend. Er is ook hoge nood aan de uitbouw van efficiënt openbaar en collectief vervoer. Momenteel wordt het havengebied erg ondermaats bediend door De Lijn en NMBS. De studie toont aan dat er nochtans heel wat mogelijkheden zijn: de goederenspoorbundel Zuid aan de Hazopweg in de haven kan aangepast worden voor personentreinen. Zo zou ruim 10 % van alle medewerkers via het spoor sneller op hun werk in de haven kunnen geraken dan met de auto. Ook Stephan Vanfraechem, algemeen directeur Alfaport Voka onderstreept de noodzaak van collectief en openbaar vervoer: ‘We gaan gesprekken aan met De Lijn en NMBS om verbindingen met hoog potentieel te onderbouwen, met voldoende frequentie en uurregelingen die aangepast zijn aan de reële werkregimes’. Ook collectief vervoer biedt mogelijkheden, zo blijkt uit de studie. ‘Maar zowel collectief als openbaar vervoer worden pas écht aantrekkelijk indien ze niet mee in de file staan. Daarom moeten we meer inzetten op openbaar en collectief vervoer in een vrije bedding van en naar bedrijventerreinen,’ klinkt het nog.

Eerder vorig jaar werd ook al een vergelijkbaar onderzoek gevoerd bij 13 bedrijven langs de Scheldelaan in de haven op rechteroever. In totaal werd zo al het verplaatsingsgedrag van 21.850 werknemers in kaart gebracht en voorzien van advies voor alternatief woon-werkverkeer.

Contactpersoon

Dirk Bulteel

Directeur Belangenbehartiging

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Gosselin
Welt white paper
CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans