• Niko Demeester
  Opinie 29.03.2017

  Federale regering moet een tand bijsteken

  Het is zeer jammer dat de federale regering deze opportuniteiten voor de sanering van onze overheidsfinanciën laat liggen, want we kunnen beter ons dak herstellen in de zomer in plaats van een lek t
  Lees meer
 • Karl Collaerts
  Opinie 29.03.2017

  Begrotingscontrole vertraagt hervorming vennootschapsbelasting

  Voor 2017 gaat de regering uit van een verdere groei van de vennootschapsbelasting tot iets meer dan 15,5 miljard.   De opbrengst vennootschapsbelasting steeg door hogere winstgevend
  Lees meer
 • Sonja Teughels
  Opinie 29.03.2017

  Controle en opvolging als hoeksteen van het activeringsbeleid

  Een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd maakt het ingewikkelde, omslachtige en kostelijke activerings- en controlebeleid in één klap overbodig.
  Lees meer
 • Gilles Suply
  Opinie 29.03.2017

  Brexit: de klok tikt

  Het wordt een bijzonder lastige klus om een relatie van meer dan veertig jaar te ontwarren in amper twee jaar.   De afgelopen maanden heeft Voka sterk gehamerd op het belang van een
  Lees meer
 • Vergunning
  Nieuws 24.03.2017

  Burger wordt geresponsabiliseerd in het vergunningsproces

  Het ontwerp voorziet onder meer in een modernisering van ons planningssysteem. Daarmee moet de weg geëffend worden om over te schakelen van onze oude structuurplannen naar beleidsplannen.
  Lees meer
 • Interview Hans Maertens
  Nieuws 24.03.2017

  De regering is in lopende zaken

  Hans Maertens doet vandaag een oproep in De Tijd en Le Soir aan de federale regering om dringend werk te maken van diepgaande hervormingen.
  Lees meer
 • Health Community
  Nieuws 21.03.2017

  Verslag kennissessie 'je grenzen verleggen in health'

  Facts & figures, uitdagingen & oplossingen, tips & tricks: het kwam allemaal aan bod tijdens deze dynamische avondsessie rond internationaliseren in health.
  Lees meer
 • Begrotingscontrole
  Nieuws 19.03.2017

  Federale regering moet een tand bijsteken

  Voka heeft kennis genomen van de resultaten van de begrotingscontrole waarover de federale regering zaterdagavond een akkoord bereikte. We stellen vast dat de regering haar uitgestippelde begroting
  Lees meer
 • Stijn Decock
  Opinie 16.03.2017

  Vlaanderen heeft baat bij pro-Europees Nederland

  Voor Vlaanderen zijn goede relaties met Nederland cruciaal. Een Nederland dat zichzelf isoleert zou bijzonder nefast zijn voor het Vlaamse bedrijfsleven.
  Lees meer
 • Nieuwe website
  Nieuws 14.03.2017

  Een nieuw digitaal platform: we doen het voor jou!

  Overzichtelijk, snel en voor jou op maat gemaakt.
  Lees meer
 • Niko Demeester
  Opinie 13.03.2017

  Ons land is nog altijd gestold

  De hervorming van de vennootschapsbelasting zit in een impasse. De nieuwe loonnorm wordt bedreigd door de opflakkerende inflatie. Werkloosheidsuitkeringen moeten beperkt worden in de tijd. We
  Lees meer
 • Gilles Suply
  Opinie 13.03.2017

  Europa mag niet gegijzeld worden door de minst bereidwillige

  Het Europese kompas is vandaag volledig ontregeld. Een uiteenvallen van de Europese Unie zou nefast zijn voor onze ondernemers. Kiezen voor een Europa met verschillende snelheden biedt de beste
  Lees meer
 • Pieter Van Herck
  Opinie 13.03.2017

  Juiste hefbomen voor re-integratie na langdurige ziekte

  Medewerkers die niet meewerken aan re-integratie na ziekte, zullen worden gesanctioneerd. Ook ondernemingen worden straks gedwongen hun verantwoordelijkheid te nemen, op straf van sancties. De
  Lees meer
 • Goedele Sannen
  Opinie 13.03.2017

  Hogere productiviteit voor de NMBS

  Indien de NMBS tegen die tijd niet kan aantonen dat ze even productief is als concurrent-spoorbedrijven, wordt het moeilijk haar monopolie te behouden.
  Lees meer
 • Duaal leren
  Nieuws 10.03.2017

  Wat kan u doen om duaal leren te doen slagen?

  Omdat leerlingen in het nieuwe systeem een groot aandeel van hun opleiding volgen in een bedrijf, vragen wij uw feedback.
  Lees meer