Skip to main content
  • Nieuwe wet houdt rekening met onbewuste fouten in douane-aangifteproces
Voka Community -

Alfaport Voka

Het federale parlement heeft op 28 maart een wet goedgekeurd die een meer faciliterende houding moet toelaten vanuit de douaneadministratie wanneer de douaneaangever een onbewuste fout maakt in het douaneproces. Deze wet werd op 10 april in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en houdt een belangrijke aanpassing aan de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (nieuw artikel 261.3) in.

Hierin wordt gesteld dat AEO-gecertificeerde ondernemingen die te goeder trouw een overtreding hebben begaan, onder bepaalde voorwaarden niet zullen worden bestraft.  
Alfaport Voka was al jaren vragende partij om onbewuste overtredingen via een administratief proces te kunnen afhandelen, zoals ook in de meeste van de ons omringende lidstaten het geval is.

Tot begin deze maand werd in België elke overtreding in het douane-aangifteproces strafrechterlijk vervolgd (tenzij de aangever instemde met een minnelijke schikking). Met de nieuwe wet is het mogelijk om deze onbewuste overtredingen af te handelen via een administratieve procedure. Dit concept werd ook ingeschreven in de samenwerkingsovereenkomst die Alfaport Voka in 2018 met de douane heeft afgesloten en nu met de Antwerpse beroepsfederaties (ASV en VEA/CEB) in de praktijk wordt gebracht.  

Hier kan u het persbericht lezen.

Hier kan u de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad lezen.

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans