Skip to main content
  • Negende alternatief opgenomen in voorontwerp voorkeursbesluit CP ECA

Alfaport Voka woonde op 25 oktober het Actorenoverleg bij van het Complex Project Extra Containerbehandelingscapaciteit Antwerpen. Hierop werden de tussentijdse resultaten voorgesteld en het verder studietraject toegelicht. Het negende alternatief werd aan hetzelfde multidisciplinair onderzoek onderworpen als de eerdere acht alternatieven. Op basis van de verschillende onderzoeken en het gevoerde overleg, stelt de Vlaamse overheid het negende alternatief voor in het voorontwerp voorkeursbesluit.


In dit alternatief wordt de nodige extra containerbehandelingscapaciteit gerealiseerd door:

  • uitbreiding van de Noordzeeterminal aan de zijde van de Zandvlietsluis;
  • realisatie van een containerterminal door demping van het Noordelijk Insteekdok;
  • realisatie van dedicated binnenvaartligplaatsen aan de oostelijke zijde van het Doeldok;
  • realisatie van een containerterminal aan het Waaslandkanaal ten westen van de Kieldrechtsluis;
  • realisatie van een tweede getijdendok dat dwars aanzet op het Deurganckdok en een bocht maakt in zuidwestelijke richting. 

Bijkomende logistieke gronden worden voorzien op de vlakte van Zwijndrecht en in de onmiddellijke omgeving van het tweede getijdendok. 
De multimodale ontsluiting tot op het hoofdnet wordt gerealiseerd door bijkomende laad- en loscapaciteit voor de binnenvaart en het spoorvervoer in de onmiddellijke nabijheid van het tweede getijdendok en door de westelijke ontsluiting tot aan de rotonde Watermolen.

Het voorontwerp voorkeursbesluit met een actieprogramma en flankerend beleid zal in december aan de Vlaamse regering worden meegedeeld. Rond de jaarwisseling buigen de adviesinstanties zich over het voorstel. 
In het voorjaar van 2019 stelt de Vlaamse regering een ontwerp voorkeursbesluit vast. Daarna kan de ruime bevolking gedurende zestig dagen zich hierover uitspreken tijdens het openbaar onderzoek. In de uitwerkingsfase van het complex project zal de detailinvulling verder uitgewerkt worden. 

Meer uitleg over het complex project voor de realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (CP ECA) leest u op de website.
 

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans