Skip to main content
  • Milieu-infosessie luchtemissie

Milieu-infosessie luchtemissie

infosessie luchtemissie

Afgelopen maand organiseerden Alfaport-Voka en ASV een tweede milieu-infosessie in het Havenhuis met als thema ‘Lucht'. De sessie werd geopend door Ludovic Laffineur (Koninklijke Belgische Redersvereniging) die het internationale scheepvaartbeleid (IMO en EU) inzake luchtemissie uiteenzette en vertelde hoe de Belgische reders hiermee omgaan. Vervolgens schetste Roland Vandenbussche (Port State Control) de implementatie van het internationale beleid in België en het toezicht daarop in de Antwerpse haven. Dat de scheepsemissies ook vanuit de lucht worden gemonitord met een sniffer sensor, bleek uit de presentatie van Ward Vanroy (Royal Belgian Institute of Natural Sciences). Tot slot lichtte Katrien van Itterbeeck (Havenbedrijf Antwerpen) toe welke faciliterende initiatieven het Havenbedrijf Antwerpen neemt om de scheepvaartemissies in de haven te beperken.

Meer info: sofie.coppens@voka.be