Skip to main content
  • Home
  • Milieu en duurzaamheid
Alfaport

Alfaport Voka

Onderdelen van Alfaport Voka

Alfaport Voka

Milieu en duurzaamheid

Duurzame haven

Alfaport-Voka zet zich samen met het bedrijfsleven in voor de duurzame ontwikkeling van de Antwerpse haven met nadruk op een correct evenwicht tussen de economische, sociale en milieuontwikkeling van de haven.


Sinds 2012 wordt er samen met het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever een duurzaamheidsrapport over de Antwerpse havengemeenschap gepubliceerd. Voor het eerste en derde duurzaamzaamheidsverslag heeft de Antwerpse havengemeenschap de Award voor Best Belgian Sustainability Report ontvangen, in de categorie 'andere organisaties'.

Op 8 oktober 2013 is samen met het tweede duurzaamheidsverslag de Wegwijzer duurzaam ondernemen gelanceerd. Dit is een handige tool boordevol tips hoe andere havengebonden bedrijven duurzaamheid toepassen. De wegwijzer bevat havenspecifieke  informatie en quick wins die bedrijven gemakkelijk kunnen implementeren. Een inspiratie voor bedrijven om duurzaam te ondernemen.

Milieubeleid op maat van de haven

Alfaport-Voka streeft naar een havenrelevante en werkbare milieuwetgeving voor de logistieke en dienstverlenende havensector. 
Alfaport-Voka vraagt in de eerste plaats dat de Vlaamse overheid proactief inspeelt op het Europese beleid. De Vlaamse overheid moet de Vlaamse belangen en de troeven van de Vlaamse zeehavens verdedigen en erop toezien dat er een gezond evenwicht blijft  bestaan tussen de doelstelling van het beleid en de economische effecten.

Alfaport-Voka pleit voor een toepasbare wetgeving met aandacht voor het specifieke karakter van havenactiviteiten. Alfaport-Voka coördineert de standpuntbepaling en het overleg tussen het bedrijfsleven en de overheidsinstanties i.v.m. havengebonden knelpunten wat betreft milieu en ruimtelijke ordening. Het ontbreken van een 'level playing' field of onwerkbare voorwaarden kan in de praktijk leiden tot het verdwijnen van trafieken uit de Antwerpse haven.

Overleg met de stakeholders in de haven

Alfaport-Voka voert een open communicatie met verschillende belanghebbenden om samen te streven naar een duurzame ontwikkeling van de haven. 
De havengemeenschap zit regelmatig samen met het Havenbedrijf Antwerpen rond de uitvoering van het  ambitieus milieuactieplan dat het  Havenbedrijf Antwerpen heeft uitgewerkt. Voor consensusvorming wordt door het Havenbedrijf Antwerpen een maandelijks havenmilieuoverleg georganiseerd. De acties worden verder uitgediept in aparte werkgroepen waar de havengemeenschap vertegenwoordigd is.

Alfaport-Voka volgt de acties van nabij op en informeert haar leden en werkt  een gemeenschappelijk standpunt voor de havengemeenschap uit. Input vanuit de bedrijfswereld is onontbeerlijk zodat Alfaport-Voka met een door de sector gedragen standpunt de havengemeenschap kan vertegenwoordigen op diverse overlegmomenten met het Havenbedrijf Antwerpen overheidsinstanties.

RECENT NIEUWS

Meer informatie via Sofie Coppens - sofie.Coppens@voka.be - +32 3 232 22 19

 

Deloitte
facilicom
Four & Five
ING
Logo Mensura
NN
Proximus
Recrewtment
Rombit_corporate partner
SD Worx
Tormans_Corporate partner