Skip to main content
  • Meeuwen in de haven

De opmaak van de Vlaamse Beheerregeling Grote Meeuwen zit in een eindfase. Deze studie heeft de knelpunten in kaart gebracht en maatregelen opgelijst om de overlast van de kleine mantelmeeuw en zilvermeeuw efficiënt te beperken. 
Momenteel is er een voorstel voor een aantal broedlocaties in Vlaanderen. Tevens worden de voorwaarden uitgewerkt voor de uitdoofzones waar meeuwen gericht kunnen bestreden worden.  
Alfaport Voka vraagt dat het aanduiden van de broedlocaties gebeurt conform de voorwaarden in de wetgeving en niet op de daken van de bedrijven. 

Alfaport Voka acht een strikte toepassing van de wetgeving nodig: meer aandacht naar het verhogen van de kwaliteit van de geschikte natuurlijke leefgebieden, het verhogen van de broeddensiteit in natuurgebieden en de aanwezigheid van foerageergebied. Verder stelt Alfaport Voka voor om geografisch afgebakende zeehavens aan te duiden als uitdoofzones. Dit standpunt werd eind augustus overgemaakt aan de stuurgroep en wordt dit najaar verder besproken. Voor meer info kan u Sofie Coppens contacteren.

CapitalAtWork
Customer Collective
Deloitte
De Ridder
facilicom
GSJ Advocaten
Logo Mensura
Proximus
Recrewtment
SD  Worx
Tormans