Skip to main content
  • Meer producten naar fytosanitaire controle

Op 14 december 2019 treden een aantal EU-verordeningen in werking die de controle op de gezondheid van planten regelen (fytosanitaire wetgeving). Dit betekent dat er vanaf die datum meer plantaardige producten zullen onderworpen worden aan een fytosanitaire invoercontrole. Deze importen moeten voordien geregistreerd worden in een Europees systeem (TRACES NT).  
Alfaport Voka volgt deze ontwikkelingen nauw op in overleg met het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen), dat bevoegd is voor de toepassing van deze regelgeving in België. 

Lees hier meer informatie over deze maatregelen.