Lerend netwerk: Versterk je leidinggevende competenties!

20/04/2017

Leidinggeven vraagt meer dan goed zijn in je vak, meer dan puur technische of organisatorische capaciteiten. Van jou wordt ook verwacht dat je kan coachen, informeren, motiveren, kan omgaan met conflicten en dat je kan beïnvloeden en overtuigen! Leidinggeven op de werkvloer is niet meer of niet minder dan een kunst. Deze kunst kan je voor een groot deel leren!
 

Als eerstelijnsverantwoordelijke, ploegbaas of meestergast vorm je de ruggengraat van het productiegebeuren. Je treedt op als leidinggevende en vangt als eerste de vragen en problemen van medewerkers op. Ook op de werkvloer komen mensen meer en meer onder druk te staan: proces- en kwaliteitsverbetering, introductie van nieuwe technologieën, verhoogde werkdruk … Leiding geven vraagt dan ook meer dan goed zijn in je vak. Je wordt ook verwacht te kunnen coachen, informeren, motiveren, om te gaan met conflicten, te kunnen beïnvloeden en overtuigen!


Tijdens dit lerend netwerk leer je hoe je met je (nieuwe) verantwoordelijkheden kan omgaan en wat je kan verwachten als leidinggevende. Je wil samen met jouw medewerkers de vooropgezette doelen bereiken. Dit vraagt een engagement van zowel jou als leidinggevende als van jouw medewerkers. De manier waarop je met je medewerkers omgaat, hoe je communiceert en hoe je leiding geeft, zullen de bereidheid, motivatie en resultaatgerichtheid van jouw medewerkers weten te verhogen. In een productieomgeving is dit niet evident. Dit seminarie wil jou een houvast bieden.


Programma

 • Jouw situaties en ervaringen, samen met die van je collega-deelnemers staan centraal. Het programma wordt helemaal samengesteld op basis van de verwachtingen van de deelnemers:
 • jouw (nieuwe) positie ten opzichte van klanten, collega’s en team helder in beeld brengen;
 • jouw stijl van leiding geven beoordelen en optimaliseren;
 • het gedrag en de mogelijkheden van je medewerkers optimaal benutten;
 • opdrachten op een aanvaardbare manier aanbrengen bij je medewerkers;
 • omgaan met de verschillende persoonlijkheden binnen jouw team of ploeg;
 • leidinggeven aan vroegere collega’s;
 • omgaan met conflicten, klachten, kritiek en weerstand;
 • vervelende boodschappen correct aanbrengen;
 • bepalen wat wel en wat niet gedelegeerd kan worden;
 • omgaan met feedback geven en krijgen;
 • beter inspelen op wat er echt leeft bij jouw mensen.

 

Verloop van de sessies

08:30u: onthaal
09:00u aanvang lerend netwerk
10:30u:korte pauze
12:30u: broodjeslunch
13:00u: vervolg opleiding
14:30u: korte pauze
16:00u einde opleiding
 

Meer weten? Het Lerend netwerk Direct Leidinggevenden in beeld! 


Trainer

Herlinde Anthonissen – Cenzes


Doelgroep

Eerstelijnsverantwoordelijken, ploegbazen, meestergasten die begaan zijn met het menselijke potentieel en de menselijke aspecten op de werkvloer.